Organisatie

  Het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland. Gewoon doen en gewoon dóen!

  WoonFriesland is het sociaal verhuurbedrijf. Wij werken samen aan goed en betaalbaar wonen. Dit doen wij elke dag met hart en ziel, in één keer goed, onder het motto ‘Gewoon dóen!  In Friesland verhuren wij ongeveer 21.000 goede en betaalbare huurhuizen en overige verhuureenheden zoals garages en parkeerplaatsen en vertegenwoordigen wij 25% van de provinciale sociale huurmarkt. Onze huurwoningen hebben gemiddeld één van de laagste huurprijzen in Nederland. Wij zijn actief in de provincie Friesland in 16 gemeenten, zowel in steden als op het platteland en op de Waddeneilanden. 

  Voldoende goede en betaalbare huurhuizen voor onze bewoners

  Wij zijn sociaal en zakelijk. Wij zijn no-nonsense en resultaatgericht. Het is voor ons vanzelfsprekend dat onze bewoners centraal staan. Als maatschappelijke, betrokken organisatie richten we ons op vier speerpunten: betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid. Uiteraard doen wij dit, met zo’n 230 medewerkers, vanuit één drijfveer: onze bewoners.

  Onze organisatiefilosofie

  Rondom onze huurders is de circulaire organisatie gevormd, waarin samenwerking intern en extern centraal staat op basis van gelijkwaardigheid, werkenderwijs leren, lerenderwijs werken met als motto Gewoon dóen! 

  Met minder mensen doen wij meer. Onze wijkconsulenten, buurtbeheerders en onderhoudsmonteurs zijn onze ogen en oren in de wijk. Door goed samen te werken en in te spelen op de snel veranderende omgeving staan onze medewerkers dicht bij de huurders. Zo dragen wij gezamenlijk bij aan een goede woning en een leefbare buurt.

  Gewoon dóen!

  Om onze woningen ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor onze huurders, zetten wij ons in voor leefbare wijken en buurten samen met huurders en huurdersorganisatie, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties. Betaalbare huurhuizen voorop, met de balans in kwaliteit, duurzaamheid en wooncomfort, daarin investeert WoonFriesland volop. Wij houden onze blik daarbij vooruit en kijken verder dan het hier en nu. 

  Samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma, YES!Delft, The Green Village en de Bewonersraad Friesland willen wij werkenderwijs en lerenderwijs het Huis van de Toekomst, Het DreamHûs,  ontwikkelen. Innovatie gaat voor ons hand in hand met slagkracht. 

  Door het organiseren van masterclasses blijven wij ons ontwikkelen en delen wij kennis met onze belanghouders en andere samenwerkingspartners. 

  Overzicht woningvoorraad WoonFriesland

  Bekijk ook onze woningtypen.