Nieuwe woningen

  50 woningen in Leeuwarden Nieuw Oud Oost 21 maart 2024

  In Leeuwarden Nieuw Oud Oost bouwen wij 50 woningen op de plek waar Sportclub Cambuur jarenlang haar wedstrijden speelde en trainingen hield. Een plek met een roemrijke historie dus.

  92 nieuwe appartementen centrum Heerenveen 4 maart 2024

  Op de locatie van ons oude kantoor en het oude postkantoor in het centrum van Heerenveen bouwen wij 92 nieuwe appartementen.

  Vervangende nieuwbouw Koudum 23 januari 2024

  In Koudum, aan de Galamalaan staan 10 woningen die wij, in overleg met de bewoners, gaan vervangen door nieuwbouw.

  Vervangende nieuwbouw Surhuisterveen 19 januari 2024

  Aan de Kim en de Kamp staan 24 woningen welke we, in overleg met de bewoners, gaan slopen. Wij willen hier 30 nieuwe woningen terug bouwen.

  64 Nieuwe huizen en appartementen in Sneek 14 januari 2024

  Aan de Doctor Kuyperlaan, Goeman Borgesiuslaan en de Troelstrakade hebben wij 48 oude huurhuizen afgebroken. Deze vervangen wij door 19 huizen en 45 appartementen.

  64 nieuwe huizen Het Perk in Sneek 1 december 2023

  In de wijk Lemmerweg-West, aan Het Perk, in Sneek bouwen wij 64 nieuwe sociale huurwoningen. In totaal krijgt de wijk 120 nieuwe woningen.

  Vervangende nieuwbouw Donkerbroek 13 november 2023

  In Donkerbroek staan 10 huizen aan de Wilpkamp die wij, in overleg met de bewoners, gaan vervangen door nieuwbouw. Hier willen wij 10 nieuwe energiezuinige woningen bouwen.

  Vervangende nieuwbouw 19 huizen Garyp 13 november 2023

  Aan De Tuije en de Master Lubwei staan 19 woningen welke we, in overleg met de bewoners, gaan slopen. Wij willen hier 22 nieuwe woningen terugbouwen.

  Vervangende nieuwbouw Earnewâld 13 november 2023

  In Earnewâld staan 7 huizen aan de Eilânsgrien die wij, in overleg met de bewoners, gaan vervangen door nieuwbouw. Hier willen wij 8 nieuwe energiezuinige woningen bouwen.

  30 appartementen Wissesdwinger Leeuwarden 13 november 2023

  Aan de Wissesdwinger in Leeuwarden staat de Infirmerie. Het plan is om dit rijksmonument om te bouwen naar 24 appartementen en daarnaast 6 appartementen bij te bouwen. Het vergunningstraject loopt inmiddels.

  4 extra appartementen aan de Oostenburg in Oosterwolde 3 juli 2023

  Op de eerste etage hebben wij 6 zorgstudio’s omgebouwd naar 4 zelfstandige sociale huurappartementen.

  12 nieuwe huizen in Koudum 9 januari 2023

  In overleg met de bewoners zijn de oude huizen afgebroken. Hiervoor zijn 12 nieuwe duurzame woningen voor in de plaats gekomen.

  Vervangende nieuwbouw Dokkumertrekweg Leeuwarden 19 april 2021

  De huidige 15 appartementen aan de Dokkumertrekweg worden afgebroken. Daarvoor in de plaats komen nieuwe huurappartementen.

  Afgeronde Projecten

  Verbetering 123 huizen Drachten 23 januari 2024

  In de wijk De Wiken gaan we bij 123 woningen werkzaamheden verrichten. De kwaliteit van de huizen wordt verbeterd en het onderhoud nemen we gelijk mee.

  Verbetering 30 woningen gemeente Opsterland 23 januari 2024

  Begin november zijn we gestart met het onderhoud van onze huizen in Frieschepalen, Bakkeveen en Ureterp.

  Verbetering 106 woningen in Tytsjerkstradiel 23 januari 2024

  Wij helpen huurders om de energiekosten laag te houden. Daarom maken wij 106 woningen in de gemeente Tytsjerkstradiel energiezuiniger.

  Verbetering 17 woningen in de wijk Bilgaard in Leeuwarden 23 januari 2024

  Eind november 2021 zijn we begonnen met de werkzaamheden aan De Fennen en Brandemeer. Hier verbeteren we in totaal 17 huizen.

  Verbetering 38 huizen in Gytsjerk 23 januari 2024

  Bij 38 van onze woningen in Gytsjerk verbeteren wij de kwaliteit. Vanaf januari starten wij met het isoleren van de spouwmuren. Daarna herstellen we het metselwerk en kapotte voegen. Verder plaatsen we, waar nodig, nieuwe dakramen met HR++ glas.

  Verbetering 31 huizen in Westeinde Leeuwarden 23 januari 2024

  In de wijk Westeinde verbeteren we 31 woningen. Het onderhoud nemen we gelijk mee. Het gaat om de huizen aan de Gerben Colmjonwei en Johan Winklerwei.

  Verbetering 61 huizen in de gemeente Achtkarspelen 23 januari 2024

  In de gemeente Achtkarspelen voeren we bij 61 woningen werkzaamheden uit. Deze woningen liggen in diverse dorpen in de gemeente.

  Verbetering 76 huizen Terschelling 23 januari 2024

  Op Terschelling verbeteren wij 76 huizen in diverse straten. We starten begin januari 2022. We beginnen met het werk aan de buitenkant van de huizen.

  Verbetering 45 woningen en 6 sanitaire units woonwagenstandplaatsen in Ooststellingwerf 23 januari 2024

  In januari 2022 zijn we in Donkerbroek gestart met het onderhoud aan de buitenkant van de woningen. Dit werk is inmiddels klaar. Vanaf half april zijn de huizen in Haulerwijk aan de beurt. De sanitaire units in Oosterwolde volgen daarna.

  Verbetering 208 huizen in Drachten 23 januari 2024

  Aan de Hooizolder, in de wijk De Trisken, verbeteren we 208 van onze huurwoningen. In mei starten we bij de eerste huizen met het werk aan de buitenkant.

  36 nieuwe huizen Eeskwerd in Leeuwarden 4 december 2023

  Wonen in een groen park! In de wijk Bilgaard, langs de Dokkumer Ee, in Leeuwarden komen 36 nieuwe huizen met een groen dak.

  16 nieuwe appartementen en 3 eengezinswoningen op Terschelling 1 december 2023

  Op het KLU-terrein, waar in het verleden de kazerne van de Koninklijke Luchtmacht was gevestigd, bouwen wij appartementen en eengezinswoningen. Deze nieuwbouw komt aan de Lutineweg en Cornelis Douwesstraat in Terschelling West.

  34 nieuwe appartementen De Warren Drachten 1 december 2023

  In Drachten zijn de oude 18 appartementen, in overleg met de bewoners, afgebroken. Deze maken plaats voor 34 nieuwe duurzame appartementen van deze tijd.

  Vervangende nieuwbouw: 10 nieuwe huizen Stiens 15 september 2023

  Aan de Petterhusterdyk hebben wij 8 oude woningen afgebroken. Deze vervangen wij door 10 nieuwe sociale huurwoningen.

  11 nieuwe woonwagenwoningen in Drachtstercompagnie 15 september 2023

  Aan de Kromme Wyk in Drachtstercompagnie komen 11 nieuwe woonwagenwoningen.

  Vervangende nieuwbouw: 16 nieuwe huizen in Mûnein 15 september 2023

  Samen met de bewoners en de huurdersvereniging De Bewonersraad hebben we destijds besloten de huizen aan de Dr. Kijlstraweg 15 t/m 45 in Mûnein te vervangen door nieuwbouw. De 2-onder-1 kap woningen waren verouderd en voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd.

  38 nieuwe huizen Heerenveen 31 maart 2023

  38 nieuwe huurwoningen in de nieuwbouwwijk Skoatterwâld in Heerenveen.

  39 nieuwe appartementen Kûpersstrjitte Burgum 31 maart 2023

  Samen met de bewoners hebben wij besloten om de 28 verouderde appartementen aan de Kûpersstrjitte af te breken. Wij bouwen hier 39 nieuwe appartementen voor terug.

  Vier nieuwe huizen Britsum 24 maart 2023

  Drie woningen aan de Weversterp in Britsum zijn afgebroken. Daarvoor in de plaats bouwen we vier nieuwe huurwoningen.

  Buurblok: 10 nieuwe huizen Techum Leeuwarden 25 november 2022

  In de woonwijk Techum in Leeuwarden worden 10 nieuwe huurhuizen gebouwd door Buurblok. Deze huizen blijven ook van hun en wij leasen de huizen.

  60 appartementen Fennenplein Leeuwarden 18 juli 2022

  Zestig appartementen aan het Fennenplein krijgen onderhoud en meer kwaliteit.

  16 nieuwe huizen Schiermonnikoog 29 maart 2022

  Op het grasland aan de oostrand van het dorp bouwen wij 16 sociale huurwoningen. De nieuwe huizen sluiten aan op de nieuwbouw aan de Dominee Hasperstraat en de Martha Karststraat.

  Verbetering 13 huizen Hercules Seghersstraat in Leeuwarden 24 maart 2022

  Wij verbeteren de kwaliteit van 13 eengezinswoningen aan de Hercules Seghersstraat in Leeuwarden. De woningen zijn daarmee toekomstbestendig voor de komende 40 jaar.

  Verbetering 25 huizen Terschelling 4 november 2021

  De 25 huizen aan het Kallandspad krijgen mechanische ventilatie, een nieuwe meterkast en daar waar nodig een nieuw keukenblok, toilet en badkamer.

  Verbetering 55 woningen Schiermonnikoog 1 oktober 2021

  Na eerder dit jaar 41 huurwoningen op het eiland te hebben verbeterd, zorgt het sociaal verhuurbedrijf ervoor dat daar nog eens 55 woningen meer kwaliteit krijgen.

  26 nieuwe huizen Stiens 27 september 2021

  Wonen op het voormalige spoorwegemplacement van de NS. De Wisseling in Stiens is een project dat bestaat uit in totaal 58 woningen, waarvan 26 huurhuizen.

  Verbetering 96 woningen in de Vrijheidswijk Leeuwarden 3 september 2021

  De appartementen aan de Droppingstraat, Invasiestraat en Victoriestraat in Leeuwarden worden verbeterd. Tijdens de kwaliteitsverbetering voeren we meteen ook het planmatig onderhoud uit.

  Verbetering 31 woningen Stiens en Britsum 16 april 2021

  In de dorpen Stiens en Britsum gaan we werkzaamheden verrichten bij 31 huizen welke geschikt zijn voor senioren.

  Verbouw Amelandsdwinger Leeuwarden 16 april 2021

  Vernieuwde binnenkant woongebouw Amelandsdwinger.

  Vier nieuwe huurhuizen in Britsum 18 februari 2021

  Drie woningen aan de Weversterp in Britsum zijn afgebroken. Daarvoor in de plaats bouwen we vier nieuwe huurwoningen.

  19 nieuwe huizen Vlieland 11 september 2020

  Op het Waddeneiland bouwen wij 19 sociale huurhuizen.

  52 nieuwe appartementen Leeuwarden 11 september 2020

  Aan het Zuidvliet staan 52 nieuwe appartementen.

  12 nieuwe huizen Harkema 25 maart 2020

  In Harkema aan het Ds. Tiesingaplein bouwen wij 12 nieuwe woningen.

  52 nieuwe huizen Heerenveen 25 maart 2020

  De 52 bestaande woningen zijn afgebroken en worden vervangen door nieuwbouw.

  76 nieuwe huizen Burgum 25 maart 2020

  In Burgum worden 70 huurwoningen gesloopt. De woningen worden vervangen door 76 nieuwe woningen met energielabel A.

  16 nieuwe all electric huizen Stavoren 24 december 2019

  Aan de rand van Friesland in Stavoren gaan we 16 woningen vervangen door nieuwbouw.

  Verbetering 448 appartementen Leeuwarden 24 december 2019

  In de wijk Nylân in Leeuwarden verbeteren wij 448 appartementen studio’s.

  Verbetering 96 galerijwoningen De Kei Leeuwarden 24 december 2019

  96 galerijwoningen aan De Kei krijgen meer kwaliteit en onderhoud

  Verbetering 42 huizen Drachten 7 oktober 2019

  Deze woningen in Drachten worden opgeknapt voor de komende 20 jaar.

  Verbetering 57 huizen Heerenveen 7 oktober 2019

  De woningen worden verbeterd en voorzien van zonnepanelen.

  Verbetering 144 huizen Ooststellingwerf 7 oktober 2019

  144 huizen in Oosterwolde, Haulerwijk, Appelscha en Bakkeveen duurzamer en meer comfort

  Verbetering 41 huizen Schiermonnikoog 7 oktober 2019

  Op het Waddeneiland verbeteren we de kwaliteit van de woningen en maken we deze energiezuiniger.

  Verbetering 94 appartementen Drachten 7 oktober 2019

  In de wijk de Wiken verbeteren wij 94 appartementen.

  Verbetering 60 appartementen Leeuwarden 7 oktober 2019

  In de wijk Bilgaard in Leeuwarden verbeteren wij 60 appartementen aan het Anjenplein.

  Verbetering 64 appartementen Leeuwarden 7 oktober 2019

  In de wijk Bilgaard in Leeuwarden verbeteren wij 64 appartementen aan de Anjen.

  Verbetering 88 appartementen Leeuwarden 7 oktober 2019

  Verbetering 88 woningen Rixtwei in Leeuwarden

  Verbetering 64 huizen Kollum 7 oktober 2019

  Aan de Cantaart, Tibeert en Tjerk Hiddesstraat verbeteren wij 64 woningen.

  Verbetering 10 huizen Noordwolde 7 oktober 2019

  Wij zijn gestart met onderhoud en modernisering van 10 woningen aan de IJsbaanweg en Kortebaan in Noordwolde.

  18 nieuwe huizen Hurdegaryp 7 oktober 2019

  In de nieuwbouwwijk in de straat It Súd worden 6 huizen gebouwd en aan De Kolk komen er 12.

  Verbetering 18 huizen in de wijk Huizum Leeuwarden 7 oktober 2019

  Achttien eengezinswoningen in Leeuwarden in de wijk Huizum worden verbeterd.

  7 nieuwe huizen Heerenveen 8 juli 2019

  Hier komen 7 huurappartementen.

  Verbetering 41 huizen Koudum 4 juni 2019

  Wij zijn gestart met het moderniseren en verduurzamen van woningen in Koudum.

  Verbetering 43 huizen Surhuisterveen 19 december 2018

  Investering in duurzaam en comfortabel wonen voor huurders.

  Onze projecten

  De komende tijd verbeteren en verduurzamen we een fors aantal van onze woningen. Met gemeenten en huurdersorganisaties hebben wij afgesproken dat we de komende vijf jaar € 110 miljoen investeren en bijna 4.000 woningen verbeteren.


  In 2025 willen wij al onze woningen op minimaal energielabel C hebben. Daarom zetten wij verduurzamen van onze woningen in de hoogste versnelling. Zo zorgen we voor een lagere energierekening en meer wooncomfort voor een grote groep bewoners. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners profiteren van onze investeringen.


  Om voldoende woningen te houden, kiezen we ervoor om geen woningen te verkopen. In de periode tot 2030 groeit de vraag naar meer woningen. Wij dragen ons steentje bij aan een oplossing door extra nieuwe woningen te bouwen, zo’n 1.200 in totaal. En waar nodig kopen we woningen aan.