Nieuwe woningen

  Door versneld nieuwe woningen te bouwen dragen we ons steentje bij aan een oplossing voor het woningtekort.

  Het is voor veel mensen in onze provincie steeds lastiger om een goede én betaalbare woning te vinden. Vandaar dat wij inzetten op het versnellen van meer permanente sociale nieuwbouw. We bouwen de komende jaren 2000 nieuwbouwwoningen en voegen daarmee netto maar liefst 1400 woningen toe aan Friesland. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in Friesland een goede én betaalbare woning kan vinden. 

  Met gemeenten maken we afspraken over plekken waar we nieuwe sociale huurwoningen mogen bouwen. We kijken ook nadrukkelijk naar innovatieve concepten om nieuwe woningen te bouwen. Denk aan het optoppen van onze bestaande appartementengebouwen. Zo wonen niet alleen onze huidige bewoners goed en betaalbaar, maar vinden ook meer woningzoekenden een woning.

  Zo doen we dat!

  Nieuwe woonwijk Het Perk is een ‘boppeslach’ voor Sneek 21 maart 2024

  Op de bouwplaats van de nieuwe wijk ‘Het Perk’ langs de rondweg N7 in Sneek wordt flink gebouwd. Samen met ontwikkelaar Frisoplan (onderdeel van Friso Bouwgroep), Gemeente Súdwest-Fryslân en Thuiscorporatie Elkien bundelen we de krachten in Sneek in de strijd tegen het oplopende woningtekort.

  Team BAM Wonen wint bouwerscompetitie Leeuwarden 21 maart 2024

  De ‘Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusief bouwen in Leeuwarden Nieuw Oud Oost’ is gewonnen door BAM Wonen, Bureau Biota, bureau SLA, Landscape Collected en Site Practice. Het plan draagt de naam beHagen, vanwege de hagen die een fijnmazig ecologisch netwerk vormen door heel Leeuwarden Oost.

  50 woningen in Leeuwarden Nieuw Oud Oost 21 maart 2024

  In Leeuwarden Nieuw Oud Oost bouwen wij 50 woningen op de plek waar Sportclub Cambuur jarenlang haar wedstrijden speelde en trainingen hield. Een plek met een roemrijke historie dus.

  WoonFriesland vliegwiel voor verdere ontwikkeling centrumplan Heerenveen 4 maart 2024

  Gemeente Heerenveen heeft een nieuw hoogste gebouw: onze hagelnieuwe woontoren aan het Burgemeester Kuperusplein. Maandag 4 maart werd officieel het hoogste punt van het gebouw bereikt. De woontoren biedt met 92 sociale huurappartementen volop woonruimte aan jong en oud in de gemeente. Hoog nodig, want ook in Heerenveen is de woningkrapte groot.

  Start met bouw 45 appartementen in Sneek 9 februari 2024

  Wij voegen substantieel woningen toe en zijn op tempo met uitbreiding van nieuwbouw. Samen met wethouder Michel Rietman van gemeente Súdwest-Fryslân en Sjouke Sijtsma van Bouwgroep Dijkstra Draisma zette Maurice Endeman, onze assetmanager, donderdag 8 februari de eerst schep in de grond voor de bouw van 45 appartementen aan de Goeman Borgesiuslaan in Sneek.

  Vervangende nieuwbouw Koudum 23 januari 2024

  In Koudum, aan de Galamalaan staan 10 woningen die wij, in overleg met de bewoners, gaan vervangen door nieuwbouw.

  Vervangende nieuwbouw Surhuisterveen 19 januari 2024

  Aan de Kim en de Kamp staan 24 woningen welke we, in overleg met de bewoners, gaan slopen. Wij willen hier 30 nieuwe woningen terug bouwen.

  Unieke samenwerking leidt tot nieuwe woonwijk Het Perk in Sneek 22 december 2023

  Door de unieke samenwerking van verschillende partijen wordt er een gloednieuwe woonwijk aan Sneek toegevoegd met maar liefst 120 huizen. De partijen bestaan uit ontwikkelaar Frisoplan (onderdeel van Friso Bouwgroep), gemeente Súdwest-Fryslân, woningcorporatie Elkien en WoonFriesland.

  36 nieuwe huizen Eeskwerd in Leeuwarden 4 december 2023

  Wonen in een groen park! In de wijk Bilgaard, langs de Dokkumer Ee, in Leeuwarden komen 36 nieuwe huizen met een groen dak.

  16 nieuwe appartementen en 3 eengezinswoningen op Terschelling 1 december 2023

  Op het KLU-terrein, waar in het verleden de kazerne van de Koninklijke Luchtmacht was gevestigd, bouwen wij appartementen en eengezinswoningen. Deze nieuwbouw komt aan de Lutineweg en Cornelis Douwesstraat in Terschelling West.

  64 nieuwe huizen Het Perk in Sneek 1 december 2023

  In de wijk Lemmerweg-West, aan Het Perk, in Sneek bouwen wij 64 nieuwe sociale huurwoningen. In totaal krijgt de wijk 120 nieuwe woningen.

  Nieuwe starters- en eengezinswoningen Skûlplak Sneek   29 november 2023

  Met een investering van 4,2 miljoen euro voegt WoonFriesland nu 19 woningen toe. De totale investering in It Skûlplak wordt 17 miljoen. In het najaar start het sociaal verhuurbedrijf met nog een nieuwbouwproject van 45 appartementen op deze locatie.

  Wij investeren ruim 7 miljoen in wonen op Terschelling 29 november 2023

  Goed én betaalbaar wonen; dát is onze missie. Daarvoor investeren wij, als het sociaal verhuurbedrijf, ruim 7 miljoen in 19 nieuwe woningen en in het verduurzamen van 68 bestaande woningen op Terschelling

  Bouw 92 sociale huurwoningen op locatie oude postkantoor 15 november 2023

  Wethouder Jaap van Veen van de gemeente Heerenveen en onze directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra hebben op maandag 17 januari een overeenkomst voor de bouw van 92 sociale huurwoningen ondertekend.

  Verlichting druk op woningmarkt met 34 nieuwe appartementen in Drachten 15 november 2023

  Met de bouw van 34 nieuwe duurzame appartementen aan De Warren in Drachten dragen wij letterlijk en figuurlijk ons steentje bij om de woningkrapte in gemeente Smallingerland het hoofd te bieden.

  Vervangende nieuwbouw Donkerbroek 13 november 2023

  In Donkerbroek staan 10 huizen aan de Wilpkamp die wij, in overleg met de bewoners, gaan vervangen door nieuwbouw. Hier willen wij 10 nieuwe energiezuinige woningen bouwen.

  Vervangende nieuwbouw Earnewâld 13 november 2023

  In Earnewâld staan 7 huizen aan de Eilânsgrien die wij, in overleg met de bewoners, gaan vervangen door nieuwbouw. Hier willen wij 8 nieuwe energiezuinige woningen bouwen.

  30 appartementen Wissesdwinger Leeuwarden 13 november 2023

  Aan de Wissesdwinger in Leeuwarden staat de Infirmerie. Het plan is om dit rijksmonument om te bouwen naar 24 appartementen en daarnaast 6 appartementen bij te bouwen. Het vergunningstraject loopt inmiddels.

  Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusieve sociale huurwoningen in Leeuwarden 10 juli 2023

  Begin september start de Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusieve sociale huurwoningen in Leeuwarden Nieuw Oud Oost. Dat heeft Rijksbouwmeester Francesco Veenstra vrijdagmiddag bekend gemaakt op een bijeenkomst in Zwolle.

  Uniek optoppingssysteem om woningnood aan te pakken 15 juni 2023

  Meerdere appartementengebouwen in Leeuwarden krijgen extra woonlagen. Met deze innovatieve oplossing kunnen we snel bijdragen aan nieuwe woningen.

  Bewoners blij met 10 bijzondere ‘historische’ nieuwbouwwoningen in Stiens 23 mei 2023

  Wonen in een comfortabele nieuwbouwwoning met de uitstraling van een smûke, jaren ‘30 woning. De bewoners van de tien gloednieuwe huurwoningen aan de Petterhusterdyk kregen maandag 22 mei de sleutel van hun nieuwe huis. Hiermee investeren wij 2,5 miljoen in de leefbaarheid van het dorp in de gemeente Leeuwarden.

  Bewoners nieuwbouw ‘reade hûskes’ in Mûnein plukken de vruchten van groene straat 12 mei 2023

  Vandaag was de feestelijke oplevering van 16 nieuwbouwwoningen aan de Dokter Kijlstraweg in Mûnein. Bovendien onthulde onze directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra het ontwerp voor het groenplan rondom de woningen

  34 Sociale huur appartementen feestelijk opgeleverd aan bewoners 25 april 2023

  Met een glimlach van oor tot oor openden de bewoners van ons wooncomplex aan De Warren in Drachten maandagmiddag de deur van hun nieuwe appartement. Een investering van 9 miljoen in Drachten.

  Start bouw woontoren in hartje Heerenveen gevierd met onthulling bijzondere bouwschutting 28 maart 2023

  Maandagmiddag 27 maart onthulden Sigrid Hoekstra, onze directeur-bestuurder, Henk Dedden, directeur Friso Bouwgroep en wethouder Jaap van Veen van de gemeente Heerenveen de bijzondere bouwschutting.

  Bamboe als bouwmateriaal? Alleen maar pluspunten! 7 februari 2023

  Welke slimme materialen kunnen we gebruiken bij de bouw van onze woningen? Het is een vraag die we onszelf continu stellen. Eén van de verrassende antwoorden is bamboe.

  WoonFriesland zorgt met nieuwbouw voor een vitale toekomst van Terschelling 29 september 2022

  WEST-TERSCHELLING - Een woning bemachtigen is een flinke uitdaging op de huidige woningmarkt. Dat geldt zeker voor de eilandbewoners van Terschelling. Met de bouw van 16 nieuwbouwappartementen en 3 eengezinswoningen bouwt WoonFriesland mee aan een vitale toekomst van het eiland.

  Snellere verduurzaming bezit, 1700 nieuwe huizen en betere leefbaarheid 1 juli 2022

  Er is een landelijk akkoord gesloten tussen woningcorporaties en de overheid waarmee er verdere invulling plaatsvindt vanwege de vrijkomende middelen i.v.m. het afschaffen van de verhuurdersheffing.

  Convenant voor 300 nieuwe sociale huurwoningen in Smallingerland 19 mei 2022

  Wij hebben de ambitie om de komende 10 jaar 1.700 nieuwbouwwoningen toe te voegen aan onze woningvoorraad. Daarbij zetten we in op betaalbare sociale huurwoningen.

  Wij bouwen binnen 10 jaar 800 extra sociale huurwoningen in de Friese hoofdstad 9 maart 2022

  Gemeente Leeuwarden en het sociaal verhuurbedrijf sluiten belangrijke deal.

  WoonFriesland bouwt in kleinste gemeente van Nederland 12 oktober 2021

  Door 16 nieuwe huizen vergroot het aanbod van sociale huurhuizen met meer dan 10% op Schiermonnikoog.

  Wij zorgen voor nieuwbouw met 11 extra woningen 22 juni 2021

  39 nieuwe duurzame appartementen door investering van bijna 7 miljoen in Burgum

  Extra sociale huurappartementen in monumentaal pand in de binnenstad van Leeuwarden
 31 maart 2021

  Een investering van 1,3 miljoen euro in de Friese hoofdstad.

  Gemeente Heerenveen is 38 extra sociale huurwoningen rijker 4 februari 2021

  Vanwege de grote vraag naar duurzame en betaalbare huurwoningen hebben wij in de Heerenveense nieuwbouwwijk Skoatterwâld 38 extra huizen gebouwd. De huizen zijn efficiënt, duurzaam geproduceerd én energiezuinig in gebruik. De bewoners, huurders van WoonFriesland, hebben inmiddels de sleutel van hun nieuwe huis ontvangen. Wij hebben ruim 6 miljoen euro in de nieuwe woningen geïnvesteerd.

  Leeuwarden 52 nieuwe huurappartementen rijker 8 september 2020

  In Leeuwarden aan het Zuidvliet staan 52 nieuwe sociale huurappartementen te schitteren.

  Wij zorgen voor extra nieuwe betaalbare huurappartementen in Drachten en Leeuwarden 8 september 2020

  Wij bouwen in Leeuwarden en Drachten kantoorruimte en zorgappartementen om tot 26 betaalbare huurappartementen.

  Wij creëren meer woonruimte op Vlieland 3 december 2019

  25 nieuwe huizen op het terrein van de voormalige basisschool De Zeester

  Samenwerking met gemeente Heerenveen voor nieuwe woningen in een versterkt centrum 29 maart 2018

  WoonFriesland wil op de plek van het oude postkantoor aan het Burgemeester Kuperusplein tenminste negentig sociale huurwoningen bouwen.