Geldzaken

    Hier vind je informatie over hoe de huurprijs van je woning wordt vastgesteld, over het betalen van je huur en informatie over huurtoeslag.

    Fries huurderssteunpunt

    Namens de Samenwerkende Friese Huurdersorganisaties biedt het Fries huurderssteunpunt Friese huurders die dat nodig hebben een (financieel) steuntje in de rug. Je vindt er wellicht mogelijkheden om je woonlasten te beperken.