Geldzaken

  Hier vind je informatie over hoe de huurprijs van je woning wordt vastgesteld, over het betalen van je huur en informatie over huurtoeslag.

  Fries huurderssteunpunt

  Namens de Samenwerkende Friese Huurdersorganisaties biedt dit platform Friese huurders die dat nodig hebben een (financieel) steuntje in de rug. Je vindt er wellicht mogelijkheden om je woonlasten te beperken.

  Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huur 

  Woningcorporaties houden bij het toewijzen van woningen rekening met het lage inkomen van huurders. Zo betalen huurders van een sociale huurwoning een huurprijs passend bij hun inkomen. Huurders die een te hoge huur betalen voor hun inkomen krijgen in 2021 mogelijk een eenmalige huurverlaging. Dit is volgens de wet Eenmalige huurverlaging huurders met een laag inkomen. 

  Wanneer heb je recht op huurverlaging? Moet je het aanvragen of gaat de huurverlaging automatisch in? In deze vragen en antwoorden zetten we de regels vanuit de overheid voor de eenmalige huurverlaging op een rijtje.