).ToArray();
  Postadres

  WoonFriesland

  Postbus 91

  9000 AB Grou

  Bezoekadres zakelijke relaties

  Onze zakelijke relaties kunnen ons op afspraak bezoeken op:
  Oedsmawei 26, 9001 ZJ Grou

  Juridisch

  Stichting WoonFriesland,

  statutair gevestigd in de gemeente Leeuwarden

  KvK: 01031925

  Btw: NL 807369457B03

  RSIN: 807369457