Leefbare buurten

  Door dichtbij onze bewoners te staan zorgen we voor leefbare buurten, dorpen, steden en Waddeneilanden in Fryslân.

  Onze wijkconsulenten zijn in de wijken aanwezig, dichtbij onze bewoners. Zij zijn onze ogen en oren en weten wat er speelt. Onze wijkconsulenten helpen mee, sturen bij, signaleren en handhaven in samenwerking met andere organisaties. In onze visie is het versterken van de sociale cohesie en het gezamenlijk inzetten op preventieve activiteiten van belang. Door onze bewoners te kennen, kunnen we op tijd de juiste hulp of ondersteuning bieden samen met andere partners in de wijk. Juist wij komen achter de voordeur en dat maakt dat we hier ook goed zicht op hebben.

  Ruimte om elkaar te ontmoeten

  Ook onze gebouwen maken we leefbaarder door gemeenschappelijke ruimten te creëren waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast ondersteunen we goede ideeën en activiteiten van bewoners die de leefbaarheid vergroten. Denk aan de aanleg van een gezamenlijke moestuin, waar bewoners de handen uit de mouwen steken en samen de vruchten plukken van een groene wijk!

  Zo doen we dat!

  Gezondheidsmarkt wijk Huizum en Nijlân Leeuwarden 27 mei 2024

  Bij alles wat wij doen, draait het om onze bewoners. Daarbij gaan we graag nét een stapje verder. Zo organiseerden onze wijkconsulenten Eva Meindertsma, Nynke Hartman en Leo Birkenholz op zaterdag 25 mei een gezondheidsmarkt voor alle bewoners van de wijk Huizum en Nijlân in Leeuwarden. Dit deden ze samen met de welzijnswerkers van Amaryllis.

  Kenniscafé 'Wonen en ouder worden in de sociale huur' 28 maart 2024

  In Friesland is op dit moment één op de vijf inwoners 65 jaar of ouder. In 2030 zal dit één op de vier zijn. Hierdoor komen wij als woningcorporatie voor uitdagingen te staan.

  Team BAM Wonen wint bouwerscompetitie Leeuwarden 21 maart 2024

  De ‘Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusief bouwen in Leeuwarden Nieuw Oud Oost’ is gewonnen door BAM Wonen, Bureau Biota, bureau SLA, Landscape Collected en Site Practice. Het plan draagt de naam beHagen, vanwege de hagen die een fijnmazig ecologisch netwerk vormen door heel Leeuwarden Oost.

  Eerste Pop-Up bijeenkomst in Bilgaard 13 februari 2024

  Op dinsdag 6 februari organiseerden we samen met Handhaving, Politie, Omrin en Elkien het Pop-Up bureau in Bilgaard. En met succes! Meer dan vijftig bewoners kwamen langs bij de wijkvereniging. Wie is onze wijkagent? Waar kunnen we de handhaving voor benaderen? En waar kan ik terecht bij afvalproblemen of burenoverlast? Al deze vragen kwamen voorbij.

  Succesvolle eerste kennissessie voor onze bewonerscommissies 30 november 2023

  Bewonerscommissies zijn de ogen en oren van onze appartementengebouwen. Zij hebben een onmisbare rol om prettig samen te wonen en samen te leven. Samen met hen zorgen we voor een fijne plek om te wonen. Hoog tijd om elkaar beter te leren kennen.

  Nieuwe pluktuin aan Voermanspad verbindt bewoners 29 november 2023

  De gezellige straat beschikt sinds kort over een eigen pluktuin. Een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Dit initiatief van bewoners werd omarmd door de gemeente Smallingerland en ons als sociaal verhuurbedrijf. Wij hielpen dan ook graag met de inrichting van de pluktuin

  Handtekening voor sneller weer een eigen thuis 15 november 2023

  Op 28 januari ondertekenden de Friese gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders het Convenant Weer Thuis. Deze partijen hebben de gezamenlijke ambitie om mensen, die dakloos zijn of beschermd wonen, te begeleiden naar zelfstandig wonen

  Dichter bij huurders dankzij netwerkplekken 15 november 2023

  Vanuit onze leefbaarheidsvisie hebben wij ruim 20 netwerkplekken geopend in wijken en dorpen waar wij woningen verhuren.

  Hoe woont het in de wijk De Wiken? 15 november 2023

  Op initiatief van gemeente Smallingerland, de woningcorporaties WoonFriesland en Accolade en De Bewonersraad is op woensdag 2 november een bijeenkomst geweest in de wijk De Wiken. Dit om meer gevoel te krijgen bij wat er in deze wijk speelt.

  WoonFlits 2022 nummer 4: Kersteditie 15 november 2023

  In de week voor kerst verrasten we onze trouwe huurders die al 25 jaar of langer dezelfde woning huren. Hoe? Dat lees en zie je in de nieuwe editie van de WoonFlits

  Eerste sleutels uitgegeven aan bewoners nieuwbouw Burgum 14 november 2023

  Er zijn twee algemene ontmoetingsruimtes gemaakt. Bewoners kunnen hier, samen met ons, een eigen invulling aan geven. Hiermee stimuleren wij dat mensen elkaar beter kennen, kunnen ontmoeten en activiteiten samen gaan ondernemen.

  Bewoners blij met nieuw onderkomen Kledingbank Ureterp 6 augustus 2023

  Anderhalf jaar geleden startten bewoners Chris en Sandra een kledingbank in de schuur achter hun woning. Helaas begon al snel de kleding te schimmelen. Met onze hulp werd er een nieuw onderkomen voor de kledingbank gevonden.

  Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusieve sociale huurwoningen in Leeuwarden 10 juli 2023

  Begin september start de Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusieve sociale huurwoningen in Leeuwarden Nieuw Oud Oost. Dat heeft Rijksbouwmeester Francesco Veenstra vrijdagmiddag bekend gemaakt op een bijeenkomst in Zwolle.

  Iets nieuws onder de zon 13 juni 2023

  Gisteren beleefden we de primeur van ‘Frissie en IJssie in de buurt’. De zomerse variant van het bekende ‘Bakkie in de buurt’. Met stralend weer op komst nodigden we kinderen uit Bilgaard en hun ouders uit voor een gezellige middag samenzijn vol plezier, verfrissende limonade en smakelijke waterijsjes.

  Brandveiligheid: hoe goed zijn onze bewoners voorbereid? 31 mei 2023

  Hoe goed zijn onze bewoners voorbereid op noodsituaties? En nog belangrijker, hoe kunnen we zulke situaties voorkomen? Deze week daagden we een groep enthousiaste studenten uit Leeuwarden uit om hun kennis over brandveiligheid te testen. Dat deden we met een brandoefening en op een andere bijzondere manier: met een nieuwe escaperoom!

  Starters uit Oosterstreek krijgen koopwoning via loting 12 mei 2023

  WoonFriesland geeft dorpelingen zo eerlijke kans op eigen huis. De drie lege huizen van WoonFriesland in Oosterstreek zijn deze week via loting toegewezen aan starters. Er waren vijf belangstellenden.

  5-jarige samenwerking WoonFriesland en JINC resulteert in bijzondere groene plek in Bilgaard 19 april 2023

  Hoe kunnen we van het versteende plein bij wooncomplex De Kei een groene ontmoetingsplek maken voor jong en oud uit de wijk? Met die uitdaging gingen de leerlingen van groep 8 van basisschool Prins Maurits in Leeuwarden aan de slag.

  Eén jaar 'Weer Thuis' 23 maart 2023

  In het afgelopen jaar hebben wij samen met de Friese gemeenten, zorgaanbieders en andere woningcorporaties, intensief gewerkt aan het convenant 'Weer thuis'. Dit initiatief begeleidt mensen die dakloos zijn of beschermd wonen naar een zelfstandige woonsituatie. Vandaag keken we met al onze partners terug op het eerste jaar van dit initiatief.

  Bespaarkeet bezoekt de Vrijheidswijk in Leeuwarden 30 januari 2023

  De temperaturen lagen afgelopen weken weer onder nul. Om onze bewoners een helpende hand te bieden in het verduurzamen van hun woning, trokken we opnieuw de wijk in met onze Bespaarkeet. Deze keer waren we te gast in de Vrijheidswijk in Leeuwarden.

  Esmae en Dishanty de bazen van WoonFriesland 6 januari 2023

  Vandaag werkten we samen met jonge talenten aan de toekomst van wonen. Opnieuw namen we deel aan de Baas van Morgen, een initiatief van JINC. Dit jaar namen Esmae en Dishanty het stokje over van Sigrid Hoekstra en gingen aan de slag met een belangrijk vraagstuk: hoe kunnen we de tuinen van onze woningen het beste vergroenen?

  Bewoners Swettehiem gaan voortaan huren van WoonFriesland 6 december 2022

  Wij nemen Swettehiem over van woningcorporatie Habion. Bewoners kunnen er de komende tien jaar blijven wonen en gaan van ons huren. Samen met de gemeente gaan wij een nieuw perspectief op wonen, welzijn en zorg voor het hart van de wijk Westeinde maken.

  Snellere verduurzaming bezit, 1700 nieuwe huizen en betere leefbaarheid 1 juli 2022

  Er is een landelijk akkoord gesloten tussen woningcorporaties en de overheid waarmee er verdere invulling plaatsvindt vanwege de vrijkomende middelen i.v.m. het afschaffen van de verhuurdersheffing.

  Samenwerking met gemeente Heerenveen voor nieuwe woningen in een versterkt centrum 29 maart 2018

  WoonFriesland wil op de plek van het oude postkantoor aan het Burgemeester Kuperusplein tenminste negentig sociale huurwoningen bouwen.