Huurachterstand

  Huurachterstand? We zoeken samen een oplossing.

  Het kan gebeuren dat je door onvoorziene omstandigheden de huur van je huurwoning niet op tijd kunt betalen. Als de huur niet vóór de eerste van de maand op onze rekening is bijgeschreven, spreken we van een huurachterstand. 

  Bij een huurachterstand kun je het beste direct contact met ons opnemen. Samen met jou bespreken we hoe we het probleem kunnen oplossen. Een betalingsregeling is een mogelijkheid. Ook kunnen we kijken of je hulp kunt krijgen van instanties. 

  Als we een betalingsregeling overeenkomen dan gebeurt dat onder de volgende voorwaarden:

  1. Maximaal één betalingsregeling per 12 maanden
  2. Een maximale aflossingstermijn van zes maanden
  3. Een minimaal aflossingsbedrag van € 50 per maand
  4. De betalingsregeling mag maximaal één keer de bruto maandhuur bedragen
  5. Het aflossingsbedrag en de lopende huur moeten voor de eerste van de maand betaald zijn 

  Een betalingsregeling kun je ook zelf aanvragen in MijnWoonFriesland.

  Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Dan kun je hier geen regeling aanvragen. Neem dan contact op met jouw wijkconsulent via telefoonnummer 088 995 22 22. 

  Schulden? Kom in actie en vraag hulp

  Schulden: je kunt ze zomaar hebben, eraf komen kan heel lastig zijn. Soms is je schuld alleen een huurachterstand, meestal zijn er schulden bij meer partijen. Vaak speelt schaamte over je schulden een rol: je praat er liever niet over. Heel begrijpelijk, maar je schulden blijven en worden alleen maar groter. 

  Je kunt het beste eerst kijken naar de financiële hulp die de overheid aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan toeslagen of kwijtscheldingen. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.  

  Hulp via jouw gemeente

  Sinds 1 januari 2021 geldt een wijziging in de wet Gemeentelijk Schuldhulpverlening. Gemeenten krijgen van meerdere organisaties (zoals woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars) betalingsachterstanden van inwoners door. Zo kan de gemeente vlot hulp bieden. Hoe jouw gemeente hulp biedt, vind je op hun website. 

  Heb je voor de 25e van de maand je huur niet betaald? Dan geven we jouw gegevens aan de gemeente door. De gemeente neemt dan contact met je op en biedt jou hulp aan om samen betalingsproblemen op te lossen of te voorkomen. 

  Hulp: jouw keuze 

   Wil je niet dat we jouw gegevens doorgeven aan je gemeente? Laat ons team Incasso dat dan uiterlijk de 22e van de maand schriftelijk (per brief of e-mail) weten. Je brief stuur je naar WoonFriesland, postbus 91, 9000 AB in Grou, je e-mail stuur je naar incasso@woonfriesland.nl

  Heb je dit al eerder aan ons gemeld? Dan geven wij jouw gegevens niet door aan de gemeente. Ben je van gedachten veranderd en wil je toch hulp? Geef dit dan door aan ons team Incasso via incasso@woonfriesland.nl.  

  Hulp van Humanitas 

  Soms kun je wel wat hulp gebruiken. Denk hierbij aan hulp bij het op orde brengen van je thuisadministratie, betalingsachterstanden en schuldenproblematiek. Maar ook bij eenzaamheid, verlies of omdat je lezen en schrijven moeilijk vindt. Humanitas kan je helpen. Humanitas Friesland is een vereniging die bestaat uit vrijwilligers. Ze kunnen je helpen om samen met jou je situatie te veranderen. De hulp is gratis en dichtbij. Zij zijn onafhankelijk en er vindt dus geen contact met ons plaats over de afspraken die je met Humanitas maakt. Je kunt Humanitas in jouw buurt vinden via Humanitas of door te bellen met: 050 312 06 33.