Huurachterstand

  Huurachterstand? We zoeken samen een oplossing.

  Het kan gebeuren dat je door onvoorziene omstandigheden de huur van je huurwoning niet op tijd kunt betalen. Als de huur niet vóór de eerste van de maand op onze rekening is bijgeschreven, spreken we van een huurachterstand. 

  Bij een huurachterstand kun je het beste direct contact met ons opnemen. Samen met jou bespreken we hoe we het probleem kunnen oplossen. Een betalingsregeling is een mogelijkheid. Ook kunnen we kijken of je hulp kunt krijgen van instanties. 

  Als we een betalingsregeling overeenkomen dan gebeurt dat onder de volgende voorwaarden:

  1. Maximaal één betalingsregeling per 12 maanden
  2. Een maximale aflossingstermijn van zes maanden
  3. Een minimaal aflossingsbedrag van € 50 per maand
  4. De betalingsregeling mag maximaal één keer de bruto maandhuur bedragen
  5. Het aflossingsbedrag en de lopende huur moeten voor de eerste van de maand betaald zijn 

  Een betalingsregeling kun je ook zelf aanvragen in MijnWoonFriesland.

  Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Dan kun je hier geen regeling aanvragen. Neem dan contact op met jouw wijkconsulent via telefoonnummer 088 995 22 22. 

  Hulp van Humanitas 

  Soms kun je wel wat hulp gebruiken. Denk hierbij aan hulp bij het op orde brengen van je thuisadministratie, betalingsachterstanden en schuldenproblematiek. Maar ook bij eenzaamheid, verlies of omdat je lezen en schrijven moeilijk vindt. Humanitas kan je helpen. Humanitas Friesland is een vereniging die bestaat uit vrijwilligers. Ze kunnen je helpen om samen met jou je situatie te veranderen. De hulp is gratis en dichtbij. Zij zijn onafhankelijk en er vindt dus geen contact met ons plaats over de afspraken die je met Humanitas maakt. Je kunt Humanitas in jouw buurt vinden via Humanitas of door te bellen met: 050 312 06 33.