Overlast

  Overlast? Dit kun je doen.

  Prettig wonen in je huurhuis is voor een groot deel afhankelijk van je omgeving. Een goede relatie met buren en buurtbewoners is goud waard als het gaat om je woongenot. Maar soms gaat het anders. Als andere huurders jouw woonplezier ernstig, langdurig en herhaaldelijk verstoren, is er sprake van overlast. Wat dan? 

  Hoe kun je overlast voorkomen?

  Het dicht op elkaar wonen en samen leven heeft tot gevolg dat je elkaar hoort en ziet, ook omdat iedereen zo zijn eigen gewoonten heeft. Verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling (alleenwonend of bijvoorbeeld een gezin met kinderen) cultuur, dagindeling, karakter en hobby’s kunnen leiden tot irritaties tussen buren. Veel van deze irritaties hebben te maken met lawaai. Maar ook andere vormen van overlast kunnen tot ergernis leiden. Houd daarom rekening met elkaar. Graag geven wij je enkele adviezen om overlast te voorkomen

  Is er toch overlast: Probeer het eerst samen op te lossen 

  Het kan zijn dat je buren zich er niet van bewust zijn dat ze overlast veroorzaken. Een goed gesprek is vaak al genoeg om ergernissen weg te nemen. Een paar tips:

  • Maak een afspraak voor het gesprek en neem de tijd;
  • Kom met duidelijke voorbeelden van de overlast;
  • Denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze;
  • Blijf rustig en maak samen duidelijke vervolgafspraken. 

  Lukt het niet om het samen op te lossen? Dan kun je de overlast bij WoonFriesland melden. WoonFriesland kan bemiddelen als de overlast wordt veroorzaakt door een andere huurder. Dit is niet altijd eenvoudig en vraagt om een zorgvuldige aanpak. Hiervoor hebben wij daarom een overlastprocedure. Daarnaast kun je gebruik maken van lokale buurtbemiddeling.