Wat is passend toewijzen?

    De overheid wil dat het inkomen aansluit bij de huurprijs van de woning. Ze willen daarbij voorkomen dat huurders met een te laag inkomen in een te dure huurwoning komen. Woningzoekenden komen in aanmerking voor een woning die bij hun inkomen en huishoudgrootte past. Zo worden de goedkoopste woningen verhuurd aan mensen met de laagste inkomens en woningen met een hogere huurprijs aan mensen met een hoger inkomen. Dit wordt Passend toewijzen genoemd. 

    Het gevolg hiervan is dat niet elke woningzoekende meer in aanmerking komt voor elke woning. Bij het toewijzen van huurwoningen kijken we naar het inkomen en de huishoudgrootte omdat deze zaken van invloed zijn op de huurtoeslaggrenzen. Wij maken geen uitzonderingen. 

    Hiervoor moeten woningzoekenden bij het reageren op een huis hun inkomensgegevens aangeven. We toetsen het inkomen met een actuele inkomensverklaring van de Belastingdienst. 
    Voor welke woning je in aanmerking komt, zie je in het volgende schema:

    Schema passend toewijzen