Bouw nieuwe woningen in Drachten en Harkema

  26 maart 2018

  Dertig woningen worden gesloopt: bewoners staan er voor 100% achter.

  In Drachten en Harkema worden in totaal dertig woningen vervangen door nieuwbouw. Het gaat hierbij om twaalf nieuwe huurwoningen aan het Ds. Tiesingaplein in Harkema en minimaal 36 nieuwe appartementen aan ’t Suderhiem in Drachten. In beide plaatsen staan de huidige bewoners voor 100% achter de nieuwbouw. In Drachten werden de plannen zelfs met applaus ontvangen. 

  Wij kunnen als sociaal verhuurbedrijf pas overgaan tot sloop als minimaal 70% van de bewoners akkoord is. Deze grens is ruimschoots behaald. De huidige bewoners krijgen een sociaal pakket aangeboden met onder andere een verhuiskostenvergoeding, voorrang op het woningaanbod van WoonFriesland en een terugkeergarantie. In 2019 start de sloop van de woningen. 

  Harkema 

  De twaalf woningen aan het Ds. Tiesingaplein voldoen niet meer aan de woonwensen van deze tijd en zijn slecht te verhuren. Daarom is hier leegstand ontstaan. De bewoners hebben tijdens een bijeenkomst aangegeven dat ze bereid zijn om te verhuizen. Het is nog niet bekend wat voor nieuwbouwwoningen worden gebouwd aan het Ds. Tiesingaplein. 

  Drachten 

  In Drachten worden achttien appartementen aan ’t Suderhiem gesloopt, deze appartementen staan in de vernieuwde wijk De Bouwen. De woningen zijn niet meer van deze tijd. Zaken als geluidsoverlast, de indeling en het ontbreken van comfort waren van invloed op de beslissing om te gaan slopen. De huidige bewoners gaven aan liever niet twee keer te verhuizen. Zij keren waarschijnlijk niet terug na naar de nieuw te bouwen woningen. Veel verhuizen naar andere huurwoningen in de wijk De Bouwen. Gezien de grote vraagdruk wil WoonFriesland het aanbod van betaalbare woningen met minimaal 36 nieuwe appartementen uitbreiden aan ’t Suderhiem. WoonFriesland is hierover nog in onderhandeling met de gemeente. 

  Goed en betaalbaar wonen 

  Met de nieuwbouw in Harkema en Drachten bouwen wij als sociaal verhuurbedrijf verder aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Een goede balans tussen duurzaamheid, energiezuinigheid en betaalbare kwaliteit voor onze huurders is hierbij het uitgangspunt.