De Treffe in Warns heeft nieuwe eigenaar

  16 december 2020

  links wethouder Mark de Man en rechts (op het scherm) Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland.

  links wethouder Mark de Man en rechts (op het scherm) Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland.

  WoonFriesland verkoopt mfa aan gemeente Súdwest-Fryslân

  WoonFriesland verkoopt mfa aan gemeente Súdwest-Fryslân De multifunctionele accommodatie (mfa) De Treffe in Warns heeft een nieuwe eigenaar. De gemeente Súdwest-Fryslân neemt het gebouw over van sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland. Gister vond de officiële overdracht plaats. Dit gebeurde door een symbolische sleuteloverhandiging, digitaal, van directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra van WoonFriesland aan wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân. 

  De gemeente is content met de aankoop van het gebouw. “Zo hebben we de garantie dat allerlei dorpsactiviteiten kunnen blijven doorgaan voor de inwoners van Warns”, zegt De Man. Basisschool De Meiboom, kinderopvang KidsFirst en Fysiotherapie Warns zijn al vaste huurders van De Treffe. 

  De voortzetting van de dorpsactiviteiten in De Treffe is vooral de verdienste van Dorpsbelang Warns. Dat ontpopte zich (in samenwerking met doarpskultuerhûs De Spylder) als een spin in het web van de sociaal-maatschappelijk infrastructuur in het dorp. Verenigingen en andere gebruikers van De Treffe dreigden hun onderdak te verliezen door de opheffing – per 1 januari 2021 - van de Stichting Vrienden van Janke Tromp, die de huur betaalde. Ook activiteiten voor ouderen in het dorp stonden op de tocht. 

  Dorpsbelang en De Spylder hebben nu afspraken gemaakt over de verschillende activiteiten in het dorp. Het accent bij De Treffe komt te liggen op bewegingsactiviteiten voor jong en oud, activiteiten voor ouderen, zorg- en welzijnsactiviteiten en inloopactiviteiten. De Spylder heeft de focus op culturele activiteiten (toneel, theater, muziek en film) en (dorps)bijeenkomsten. 

  Dorpsbelang wil daarnaast met De Treffe inspelen op de veranderingen in het sociaal domein, onder andere door samen te werken met de gemeentelijke gebiedsteams. “Deze samenwerking komt het welbevinden van onze inwoners ten goede en dat kan weer leiden tot lagere zorgkosten”, zegt De Man. 

  Met de verkoop van De Treffe, gebouwd in 2010, doet WoonFriesland afstand van het laatste grote maatschappelijk vastgoed in Súdwest-Fryslân. “Wij willen ons volledig richten op onze kerntaak”, zegt directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra. “Dat is het verhuren van goede en betaalbare woningen voor mensen die dat nodig hebben. De opbrengst van De Treffe investeren wij in de kwaliteit en verduurzaming van onze sociale huurwoningen en komt de huurders rechtstreeks ten goede.”