Dichter bij huurders dankzij netwerkplekken

  15 november 2023

  Wijkconsulent Hans Nijp bezoekt familie Dijkman uit Burgum

  Wijkconsulent Hans Nijp bezoekt familie Dijkman uit Burgum

  Vanuit onze leefbaarheidsvisie hebben wij ruim 20 netwerkplekken geopend in wijken en dorpen waar wij woningen verhuren.

  Onze wijkconsulenten kunnen hun werk op die manier nog dichter bij huurders en samenwerkingspartners uitvoeren. De netwerkplekken zijn bijvoorbeeld gevestigd in een dorpshuis, multifunctioneel centrum of bedrijfsverzamelgebouw. 

  De netwerkplekken zijn voor wijkconsulenten van WoonFriesland als tijdelijke werkplekken te gebruiken. Bijvoorbeeld om administratie te doen nadat of voordat zij in de wijk zijn geweest of bij een huurder zijn langsgegaan. Ook zijn ze te benutten voor overleg met een huurder, collega of medewerker van een organisatie waar het sociaal verhuurbedrijf mee samenwerkt. Veel van deze samenwerkingspartners, zoals gemeenten, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties, zijn ook werkzaam op de locaties waar de netwerkplekken zich bevinden. 

  Locaties verspreid over Fryslân 

  Voor het opzetten van de netwerkplekken heeft WoonFriesland in het najaar van 2021 een groot aantal locaties bekeken, verspreid over Fryslân. Op basis daarvan zijn in totaal 21 dorpshuizen, wijkcentra en andere geschikte gebouwen gekozen, die zich allemaal dicht bij huurders van het sociaal verhuurbedrijf bevinden. De netwerkplekken zijn gevestigd in Leeuwarden, Stiens, Burgum, Drachten, Oosterwolde, Noordwolde, Heerenveen, Sneek, Koudum, Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog.