Forse investering in nieuwe woningen Heerenveen

  29 juli 2018

  Vandaag zijn wij gestart met de eerste van drie projecten in Heerenveen. Daarmee investeren wij een kleine 10 miljoen in de sportstad

  In september 2018 beginnen in Heerenveen Midden de voorbereidingen van de sloop en vervangende nieuwbouw van 52 woningen aan de Tjerk Bottemastraat, Piet van der Hemstraat, Vermeerstraat en de Van Goghlaan. Daarnaast wordt vandaag gestart met de verbouw van de commerciële ruimte in de Kempenaersingel tot 7 appartementen. Iets later starten de werkzaamheden voor verbeteringen aan 57 woningen aan de Trekker. 

  Heerenveen Midden: van sloop naar nieuwbouw 

  Gezien de staat van de 52 woningen hebben wij in overleg met de bewoners ervoor gekozen om de woningen te slopen en opnieuw te bouwen. De woningen uit 1965 voldoen niet meer aan het gewenste kwaliteitsniveau. Per 1 september zijn alle sleutels ingeleverd, waarna wij de nutsvoorzieningen afsluiten en het asbest verwijderen In oktober worden de woningen gesloopt, een maand later start de nieuwbouw. De nieuwe woningen komen op dezelfde locaties als de huidige woningen. Alle woningen op vijf na zijn voorzien van twee woonlagen met een plat dak. Vijf woningen krijgen een puntdak. De nieuwe woningen krijgen geen gasaansluiting meer; voor het eerst bouwen wij nu all electric woningen. De woningen worden zeer energiezuinig. Met het sloop- en nieuwbouwproject is een investering van 8 miljoen incl. BTW gemoeid. 

  Boren in plaats van heien

  Voor de nieuwbouw gaan wij niet heien, maar boren. Daarmee blijft de overlast zoveel mogelijk beperkt. De nieuwbouw wordt ook aangegrepen om drainage aan te leggen. De eerste woningen worden volgens planning in het voorjaar van 2019 opgeleverd. 

  Terugkeren of verhuizen 

  Alle bewoners hebben inmiddels een andere definitieve of wisselwoning gevonden. Om hen tijdig te betrekken bij de plannen hebben wij al in 2016 en 2017 verschillende informatieavonden georganiseerd. Vervolgens zijn individuele gesprekken met de huurders gevoerd over de plannen en hun woonwensen. Uiteindelijk stemde een meerderheid in met de plannen. Ook HuurdersBelangenVereniging Heerenveen gaf een positief advies op basis van de gevoerde procedure. Bijna de helft van de bewoners keert straks terug naar de nieuwbouw. Zij zijn betrokken bij onder meer de indeling van de woning.  

  De Trekker: verduurzaming van 57 woningen 

  Wij investeren ruim 1 miljoen in de modernisering en verduurzaming van 57 woningen aan de Trekker. Er worden isolatiemaatregelen getroffen en zonnepanelen geplaatst. Ook worden in een aantal woningen de keuken en badkamer aangepakt. Met de verbeteringen biedt het sociaal verhuur bedrijf de bewoners meer wooncomfort. De werkzaamheden starten dit najaar en zijn rond de kerst klaar. 

  Huurders zijn vooraf uitgebreid geïnformeerd over de werkzaamheden. Daarnaast kunnen zij tijdens het verbeteringsproject terecht bij het informatiepunt ‘WoonVragen’ dat bij hen in de straat staat. De wijkconsulent is regelmatig aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het geven van advies. 

  Kempenaersingel: 7 nieuwe appartementen 

  De leegstaande commerciële ruimte in de Kempenaersingel wordt verbouwd tot 7 appartementen. Begin september starten de werkzaamheden. In principe worden de appartementen voor de kerst opgeleverd. Het betreft een investering van 600.000 euro incl. BTW.