Fries onderzoek woonlasten

  26 januari 2023

  Woonlasten onderzoek

  Woonlasten onderzoek

  RIGO doet onderzoek naar de woonlasten van huurders van sociale huurwoningen in Friesland. Alle Friese huurdersorganisaties en woningcorporaties doen hieraan mee. Ook het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland. Het onderzoek geeft een beter beeld van de betaalbaarheid van wonen.

  Met de uitkomsten kijken we hoe voor u het wonen betaalbaar blijft. Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder huurders. Misschien ontvangt je daarom een e-mail van ons. In die e-mail staat een uitnodiging om de enquête in te vullen. Het invullen van deze enquete is anoniem.

  Voor meer informatie over onderzoeksbureau Rigo verwijzen wij naar de website rigo.nl.
  De uitkomsten van het onderzoek delen wij na afloop via onze website.

  We hopen dat je ons hierbij wil helpen!