Hoe woont het in de wijk De Wiken?

  15 november 2023

  Wethouder Pieter van de Zwan met Charlene Jongsma (Thuiszorg De Friese Wouden) in de wijk de Wiken.

  Wethouder Pieter van de Zwan met Charlene Jongsma (Thuiszorg De Friese Wouden) in de wijk de Wiken.

  Op initiatief van gemeente Smallingerland, de woningcorporaties WoonFriesland en Accolade en De Bewonersraad is op woensdag 2 november een bijeenkomst geweest in de wijk De Wiken. Dit om meer gevoel te krijgen bij wat er in deze wijk speelt.

  Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van verschillende organisaties (zoals de politie, zorg, welzijn, woningcorporaties, gemeente) de wijk ingegaan. Het doel was om gesprekken te voeren met verschillende bewoners, om hen te bevragen hoe zij het vinden om in De Wiken te wonen. 

  ‘Erg goed en belangrijk om met elkaar de wijk in te gaan en contact met de bewoners te hebben. Zij weten wat er speelt, wat goed gaat en wat beter kan. Samen leven in een wijk is ook samen werken aan die wijk. Daar zetten wij ons graag voor in,’ aldus Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder.

  Informatie

  Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd. Veel bewoners hebben aangegeven dat het in hun wijk prettig wonen is. Punten die onder andere naar voren kwamen waren het onderlinge contact met buren, het onderhoud van de tuinen en het samen leven van verschillende mensen in de wijk. Een van de bewoners gaf aan: ‘Het is oars as oars, mar ik bin sels ek oars’. Waarmee ze heel mooi beschrijft dat de wijk verandert, maar dat ze zelf ook ouder wordt. En dus anders naar de wijk kijkt en andere behoeftes heeft. 

  De Wiken

  Natuurlijk is de wijk De Wiken te groot om er een algemene beschrijving van te geven. Er zijn grote verschillen in de straten en buurten. Ook kan zelfs de beleving van verschillende bewoners in één straat heel verschillend zijn. De verschillende organisaties vonden het waardevol om met bewoners en elkaar in gesprek te gaan. De bewoners waar is aangebeld hebben open gesproken over hun ervaringen, dat is erg gewaardeerd. Als dank kregen ze hiervoor een lekkere sûkerbôle. 

  De opbrengst van de bijeenkomst wordt besproken en gekeken wordt naar een vervolg op dit initiatief.

  Pieter van de Zwan met Charlene Jongsma