Informatie over de voorschotten van de Stook- en servicekosten

    27 februari 2024

    In 2022 zijn de huurders geïnformeerd over de aanpassing van de voorschotten voor gas en elektra naar aanleiding van de stijgende energieprijzen. Per maart van dat jaar zijn de voorschotten hiervoor aangepast. Dit was een forse verhoging, gebaseerd op de toen bekende tarieven en de te verwachten kosten.

    Voor tegemoetkoming in de hoge energieprijzen had de overheid een aantal compensaties in het leven geroepen: de individuele energievergoeding en de tijdelijke tegemoetkoming blokverwarming. Omdat naar aanleiding van de grote aanpassing van de voorschotten in 2022, de energiecrisis en de overheidscompensaties niet duidelijk was wat de prijzen en de daaraan gekoppelde kosten gingen doen is besloten de voorschotten in 2023 niet aan te passen. Dit is een beslissing die op beleidsniveau is genomen. 

    Bij het maken van de afrekeningen van de Stook- en Servicekosten over 2023 wordt gekeken naar wat wordt afgerekend en zullen de voorschotten (zo nodig) worden aangepast.