Liftfabrikanten Otis en Kone definitief in ongelijk gesteld

  29 januari 2024

  Kantoor WoonFriesland

  Kantoor WoonFriesland

  Woningcorporaties krijgen gelijk in kartelschadeprocedure, Illegale winsten terug naar maatschappelijke ondernemingen. Het Gerechtshof Den Haag heeft in een arrest een definitieve uitspraak gedaan in het hoger beroep rond de kartelschadeprocedure van Stichting DGL (De Glazen Lift) tegen liftfabrikanten Kone en Otis.

  DGL is in vrijwel al haar punten in het gelijk gesteld, en de fabrikanten zijn hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.

  Al in 2021 oordeelde de rechtbank Rotterdam, na vele jaren procederen, dat Kone en Otis met hun deelname aan het Liftenkartel onrechtmatig hebben gehandeld tegenover 38 deelnemende woningcorporaties, verenigd in stichting DGL. De rechter liet destijds ook al doorschemeren dat er sprake is van ‘een zeer aanzienlijke schade’.

  Tientallen miljoenen schade

  Het uitgangspunt van Stichting DGL is altijd geweest om met de liftfabrikanten tot een vergelijk te komen. Liftfabrikanten Kone en Otis maakten echter de keuze om de juridische procedure voort te zetten en hoger beroep aan te tekenen. Door het handelen van onder meer Kone en Otis betaalden de betrokken woningcorporaties volgens de rechtbank in de periode tussen 1998 en 2004 naar schatting tientallen miljoenen teveel voor de installatie, het onderhoud en de modernisatie van liften (zie ook kader). 

  Tijdrovend en kostbaar

  Jan Willem Sijrier is voorzitter van het bestuur van DGL. Hij vertelt: “Kone en Otis hebben jarenlang elke aansprakelijkheid voor schade van de hand gewezen. Doordat de fabrikanten niet aan tafel wilden en kozen voor een rechtsgang, ontstond een extreem tijdrovend en kostbaar proces. Echter, we waren onveranderd van mening dat Kone en Otis niet kunnen wegkomen met illegale winsten, die ten koste gaan van betaalbare woningen voor onze huurders en woningzoekenden. We zijn dan ook enorm blij dat nu definitief is vastgesteld dat deze liftfabrikanten onrechtmatig hebben gehandeld, en dat woningcorporaties hiervoor zullen worden gecompenseerd.” 

  De hoogte van het te betalen schadebedrag zal nu worden vastgesteld in een zogenaamde schadestaatprocedure. 

  Europese Commissie 

  De Europese Commissie stelde in 2007 al vast dat vijf liftfabrikanten, waaronder Otis en Kone, tussen 1998 en 2004 verboden kartelafspraken hadden gemaakt. Het ging daarbij om marktverdelingsafspraken, prijsafspraken en andere afspraken om niet te concurreren voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud van liften in Nederland. De Europese Commissie legde de liftfabrikanten voor deze ernstige kartelinbreuk toen een boete op van bijna een miljard euro. Dat was één van de hoogste boetes die ooit door de Commissie voor kartelovertredingen is opgelegd.

  Stichting De Glazen Lift 

  Stichting De Glazen Lift is opgericht voor en door 38 gedupeerde woningcorporaties. Zij hebben in 2008 de krachten gebundeld om compensatie te krijgen voor de schade die de liftfabrikanten veroorzaakten met hun illegale kartelgedrag. De aangesloten corporaties beschikken over ruim 6.000 liften en vormen de grootste homogene groep van lifteigenaren in Nederland.