Modernisering en verduurzaming 43 huurhuizen op Vlieland

  24 oktober 2018

  Wij zijn gestart met het moderniseren van woningen aan de Berkenlaan op Vlieland..

  Begin 2019 verbeteren we ook op het eiland de woningen in de Nieuwestraat. De meest voorkomende werkzaamheden zijn het vernieuwen van keukens, badkamers en toiletten. Daarnaast nemen wij energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. In totaal gaat het om 43 woningen. We proberen het werk in mei 2019 af te hebben. 

  Aan de Berkenlaan zijn eerst de lege woningen aan de beurt, daarna volgen de bewoonde huizen. Alle woningen krijgen aan de buitenkant een schilderbeurt. Als het nodig is vindt reparatie van schade en oud voegwerk aan de buitenkant van de muren plaats. In de huurhuizen worden waar nodig keukens, badkamers, toiletten en meterkasten vervangen. Met het oog op energiebesparing krijgen alle woningen HR++ glas en spouwmuur- en vloerisolatie als dat nog niet aanwezig is. 16 woningen maken een energiesprong naar label A, 23 naar B en 1 woning krijgt straks label C. Zoveel mogelijk daken krijgen zonnepanelen. Waar asbest is, wordt dat door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd. 

  Informeren huurders 

  Van te voren krijgen de bewoners thuis bezoek van ons en de aannemer. Tijdens dat bezoek ontvangt iedereen een persoonlijk boekje met informatie. Hierin staat wat er gedaan wordt en op welk moment het werk gebeurt. Ook is er aandacht voor hoe de bewoners zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. 

  Goed en betaalbaar wonen 

  Met de kwaliteitsverbetering en verduurzaming besteden wij 1,6 miljoen euro op Vlieland. Zo werken wij als et sociaal verhuurbedrijf verder aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Een goede balans tussen duurzaamheid, energiezuinigheid en betaalbare kwaliteit voor huurders is bij ons het uitgangspunt.