Opnieuw investering in Wolvega

  21 november 2019

  In Wolvega is WoonFriesland opnieuw gestart met kwaliteitsverbetering en onderhoud. Dit keer van 15 seniorenwoningen.

  In 2017 zijn al 160 eengezinswoningen vernieuwd. De werkzaamheden bestaan nu onder andere uit het vervangen van badkamers en toiletten. Ook neemt het sociaal verhuurbedrijf energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Het werk wordt in de loop van komende maand afgerond. De kosten bedragen ruim 800.000 euro.  

  De 15 seniorenwoningen bevinden zich aan de Stadhouderslaan en de Hobbemastraat. Binnen deze woningen worden waar nodig badkamers, toiletten en meterkasten vervangen. Ook krijgen de woningen mechanische ventilatie en een rookmelder.  

  Aan de buitenkant van de woningen

  De houten kozijnen maken plaats voor kunststofkozijnen, voorzien van beter isolerend HR++ + glas. Er zijn nog een aantal woningen waar we vloerisolatie aanbrengen. De andere woningen zijn hierin al voorzien. Bij de gevels wordt verslechterd metselwerk verwijderd en opnieuw opgemetseld. Bovendien komen er zonnepanelen op de daken te liggen. Voor de zonnepanelen brengt WoonFriesland geen huurverhoging in rekening. 

  Informeren huurders  

   De bewoners van de 15 woningen hebben vooraf thuis bezoek gekregen van de wijkconsulent van WoonFriesland en de aannemer. Voorafgaand aan het bezoek ontving iedereen een persoonlijk boekje met informatie. Hierin staat welke werkzaamheden op welk moment plaatsvinden. Ook staat erin beschreven hoe de bewoners zich daar zo goed mogelijk op kunnen voorbereiden. Daarnaast is een lege woning ingericht als informatiepunt waar bewoners terecht kunnen met hun vragen. De lege woning is ook ingericht als rustwoning voor de bewoners. Hier kunnen de bewoners zich even terugtrekken wanneer de werkzaamheden in hun eigen woning te veel worden. 

  Goed en betaalbaar wonen 

  Met deze kwaliteitsverbetering investeert WoonFriesland in Wolvega. Zo werkt het sociaal verhuurbedrijf verder aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Een goede balans tussen duurzaamheid, energiezuinigheid en betaalbare kwaliteit voor huurders is daarbij het uitgangspunt.