Samenwerking JINC Leeuwarden

  10 september 2018

  Samenwerken voor een betere start van jongeren op de arbeidsmarkt

  Afgelopen zomer hebben wij met JINC Leeuwarden een bijzonder convenant getekend. Met als gezamenlijk doel om jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand een betere start op de arbeidsmarkt te geven. Wij zijn de eerste woningcorporatie in Noord-Nederland die een dergelijke samenwerking met JINC aangaat. 

  Met het convenant spreken wij af dat wij een jaar lang jongeren 'bliksemstages' en sollicitatietrainingen aanbieden. Dankzij de stages kunnen zij een goed beeld krijgen van welke beroepen er bestaan en wat die concreet inhouden. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld meelopen met een onderhoudsmonteur, buurtbeheerder of wijkconsulent of meekijken op de planning of de financiële administratie. De sollicitatietrainingen krijgen de jongeren op hun school van P&O-medewerkers van WoonFriesland. 

  Wenkend perspectief 

  Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland is blij met de samenwerking. “Door jongeren een kijkje in onze keuken te geven, hopen wij ze een wenkend perspectief te bieden – een idee van waar ze qua baan naar toe kunnen werken. Dat is iets wat niet iedereen van huis uit meekrijgt. Daarnaast geeft het ons, als het sociaal verhuurbedrijf, de kans om contact te hebben met jongeren. Zo krijgen wij zicht op hoe die naar wonen in de toekomst kijken en wat leefbaarheid voor hen betekent.” 

  'Iedereen groeit met JINC'

  JINC is een landelijke non-profit organisatie, onder andere actief in Leeuwarden, die streeft naar een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Onder het motto 'Iedereen groeit met JINC' helpt JINC jongeren van 8 tot 16 jaar om hun kansen te verbeteren op de arbeidsmarkt. WoonFriesland, die in Leeuwarden ongeveer negenduizend woningen bezit, wil graag betrokken zijn bij deze doelgroep. 

  Bianca Akkerman, vestigingsdirecteur JINC Leeuwarden: “Ik verheug me enorm op de samenwerking met WoonFriesland. Niet alleen omdat het een organisatie is met een sociaal gezicht en stevige wortels in onze regio, maar ook omdat er een grote diversiteit aan beroepen te vinden is. Ik weet zeker dat we samen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de talentontwikkeling van jongeren.” 

  De 'bliksemstages' en sollicitatietrainingen gaan dit najaar van start.