Snellere verduurzaming bezit, 1700 nieuwe huizen en betere leefbaarheid

  1 juli 2022

  Versnelling verduurzaming huizen WoonFriesland

  Versnelling verduurzaming huizen WoonFriesland

  Er is een landelijk akkoord gesloten tussen woningcorporaties en de overheid waarmee er verdere invulling plaatsvindt vanwege de vrijkomende middelen i.v.m. het afschaffen van de verhuurdersheffing.

  Dat geeft extra ruimte om bestaande woningen met een slechter energielabel versneld te isoleren en extra nieuwbouw te plegen in steden en dorpen in Friesland. Hier zetten wij ons de komende jaren volop voor in. 

  Versnelde aanpak verduurzaming bestaand bezit: alle huurhuizen tenminste label C in 2025

  Wij liepen al voor op het landelijk gemiddelde en onze huizen hebben vanaf  2019 al gemiddeld energielabel B. De komende 2 jaar gaan wij de huizen met ‘slechtere labels (DEFG)’ versneld verduurzamen. In 2025 hebben al onze huizen tenminste energielabel C of beter. Zo dragen wij, als het sociaal verhuurbedrijf, effectief bij aan betaalbare verduurzaming en betaalbare woonlasten voor onze bewoners. Dit is belangrijk gezien de explosieve energieprijzen en de energiearmoede die veel impact heeft. Hiermee dragen wij optimaal en versneld bij aan betaalbare woonlasten.   

  Toevoeging 1700 zeer energiezuinige sociale huur en middenhuur woningen 

  De komende 10 jaar gaan wij een groot aandeel nemen in het realiseren van meer woningen in Friesland. Dit door het toevoegen van 1700 zeer energiezuinige, sociale en lage middenhuur woningen in de steden en dorpen. Met de gemeente Leeuwarden en Smallingerland zijn al afspraken gemaakt over betaalbare sociale bouwkavels. De besprekingen met andere gemeentes in Friesland zijn onderhanden.   

  Leefbaarheid 

  Het grootste deel van onze bewoners is zelfredzaam. Maar wij zien ook een toename van kwetsbare bewoners. De druk op de leefbaarheid in de buurten en wijken loopt op. Daarom gaan wij onze personele capaciteit wijkconsulenten en buurtbeheerders uitbreiden. Zo zijn wij nog dichterbij de bewoners aanwezig en samen met ketenpartners gaan we extra inzet plegen voor bewoners die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. Belangrijk hierin is dat de huren en woonlasten zo laag mogelijk blijven. Voor ons een kwestie van gewoon doen! 

  Investering mogelijk door het afschaffen van de verhuurdersheffing 

   In zijn totaliteit besteden wij voor nieuwbouw, verbetering, verduurzaming en onderhoud van bestaand bezit ruim 1 miljard de komende 10 jaar. Hierbij gaan wij ervan uit dat de toekomstige  kosten- en renteontwikkeling, na de huidige explosieve ontwikkeling, weer een normaal niveau zullen krijgen. Wij zijn blij met de afschaffing van de verhuurdersheffing die nu extra ruimte biedt om fries huurdersgeld optimaal in te zetten voor Friese bewoners. 

  WoonFriesland zet volop in op verduurzaming woningvoorraad