Starters uit Oosterstreek krijgen koopwoning via loting

  12 mei 2023

  Blije kopers woningen Oosterstreek

  Blije kopers woningen Oosterstreek

  WoonFriesland geeft dorpelingen zo eerlijke kans op eigen huis. De drie lege huizen van WoonFriesland in Oosterstreek zijn deze week via loting toegewezen aan starters. Er waren vijf belangstellenden.

  Het gaat om de drie woningen die leden van de oudjaarsvereniging D’Olde Togers hadden ‘gekraakt’ als nieuwjaarsstunt. Zo wilden zij aandacht vragen voor de krapte op de woningmarkt. Door deze huizen te verloten, biedt het sociaal verhuurbedrijf starters een eerlijke kans om een woning te kopen. De kopers betalen een vaste prijs, namelijk de taxatiewaarde. 

  Loting 

  De loting vond plaats op 11 mei in het dorpshuis van Oosterstreek. De vijf belangstellenden kregen een willekeurig lotnummer toegewezen, waarna notaris Hilbrand Breuker blind één voor één de nummers trok. De deelnemer met het eerste getrokken nummer mocht de woning van de eerste voorkeur kopen. Vervolgens mocht de deelnemer met het tweede getrokken nummer uit de overgebleven twee woningen kiezen, waarna het derde huis te koop werd aangeboden aan de inschrijver met het derde getrokken nummer. 

  Van ’kraker’ naar koper 

  Een van de drie woningen is toegewezen aan een starter uit Oosterstreek die meedeed aan de nieuwjaarsstunt. “Deze persoon had bij de kraakactie nooit gedacht dat hij een half jaar later eigenaar zou zijn van deze woning”, zegt Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland. “Een mooie actie om aandacht te vragen voor het woningtekort in Nederland en de moeite die starters hebben om een woning te kopen.”
  Een tweede woning ging naar iemand die eerder in het dorp heeft gewoond. De derde woning is toegewezen aan een starter uit een ander dorp in Weststellingwerf. 

  Koopcontracten getekend

  Op de avond van de loting zijn de koopcontracten ondertekend. Nu volgt voor de kopers de periode om de financiering rond te krijgen. Per woning heeft de notaris ‘reserve’ kandidaten toegewezen, voor het geval dat die financiering een probleem blijkt te zijn. Verloopt alles goed, dan kunnen de drie starters vanaf juli in hun koopwoning aan de slag. Voorwaarden om in aanmerking te komen Starters uit eigen dorp kregen voorrang bij de loting. Zij moesten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mochten zij op 1 januari 2022 niet ouder zijn dan 35 jaar en moesten ze een hypotheek voor de verkoopprijs kunnen krijgen. Ook geldt er voor de drie huizen een zelfbewoningsplicht. Verder moesten deze starters op 1 januari 2022 in Oosterstreek wonen of in voorgaande jaren minstens twee jaar onafgebroken in het dorp gewoond hebben. 

  Spanning tijdens de verloting van de woningen in Oosterstreek