Vergroening Woningvoorraad WoonFriesland ligt twee jaar voor op landelijk energieakkoord

  20 februari 2020

  Zonnepanelen op 6000 huizen van WoonFriesland

  Zonnepanelen op 6000 huizen van WoonFriesland

  Gehele woningvoorraad heeft al gemiddeld energielabel B, eind 2019. Zonnestroom voor meer dan zesduizend huurders.

  WoonFriesland heeft de laatste jaren sterk ingezet op zonne-energie. Vorig jaar zijn er ruim 2218 woningen voorzien van zonnepanelen. In totaal hebben bij het sociaal verhuurbedrijf 6000 woningen de afgelopen jaren zonnepanelen gekregen. Eén op de drie huurders met een geschikt dak kan ze al benutten. Met meer dan veertigduizend zonnepanelen heeft WoonFriesland al circa dertien miljoen kilowattuur groene stroom opgewekt. Daarmee is een uitstoot van zo’n acht miljoen kilo CO₂ bespaard, aldus Rudo de Bert, relatiemanager en duurzaamheidsdeskundige bij WoonFriesland. 

  Gemiddeld energielabel B 

  Een gemiddeld energielabel B voor de hele woningvoorraad is een belangrijke stap naar aardgasvrije en volledig CO₂-neutrale woningen in 2050. In het Energieakkoord hebben woningcorporaties afgesproken dat ze hun bezit energetisch verbeteren zodat de sociale woningvoorraad in 2021 gemiddeld energielabel B heeft.

  “Het is een mooie mijlpaal dat WoonFriesland dit al in 2019 heeft gerealiseerd en hiermee voorop loopt, maar we zijn nog niet tevreden”. “Betaalbaar verduurzamen is een must: WoonFriesland werkt samen met bedrijfsleven, onderwijs en huurdersorganisaties aan betaalbare innovatie”, aldus directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra. 

  “Dit lukt alleen als de door te voeren verbeteringen betaalbaar en schaalbaar zijn, zoals bijvoorbeeld met zonne-energie. In het Delftse DreamHûs worden experimenten uitgevoerd om verdere betaalbare duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande woningen te ontwikkelen. Die zijn gericht op duurzaamheid in combinatie met beheersbare woonlasten voor de huurder. De experimenten helpen om de lastige opgave voor 2050 betaalbaar te maken en slim uit te voeren”.