Wij bouwen binnen 10 jaar 800 extra sociale huurwoningen in de Friese hoofdstad

  9 maart 2022

  Wethouder Hein de Haan en directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra

  Wethouder Hein de Haan en directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra

  Gemeente Leeuwarden en het sociaal verhuurbedrijf sluiten belangrijke deal.

  De gemeente Leeuwarden levert ons in de komende 10 jaar 800 bouwkavels. Dit geeft de volkshuisvesting in de Friese hoofdstad een grote impuls. Beide partijen spraken dit vandaag, 9 maart 2022 met elkaar af. 

  Met deze afspraak over het beschikbaar stellen van gemeentelijke kavels krijgen woningzoekenden extra kansen. Ook in de gemeente Leeuwarden is de druk op sociale huurwoningen ongekend groot. De woningmarkt is op dit moment oververhit. Betaalbaar wonen dreigt voor veel mensen buiten hun bereik te raken. Leeuwarden en wij verlichten met deze afspraak de druk en geven meer woningzoekenden perspectief op goed en betaalbaar wonen. De 800 kavels worden namelijk ingezet voor sociale huurwoningen die een betaalbare huur krijgen en waarvoor huurtoeslag aan te vragen is. Vooral mensen met lagere inkomens profiteren dus van deze deal. 

  Concrete nieuwbouwplannen

  De overeenkomst geldt onder meer voor concrete nieuwbouwplannen op de korte termijn in de Hem, Middelsee en Nieuw Oud Oost. Over andere concrete locaties wordt in de komende jaren meer duidelijk. Het is tenslotte een vergezicht. Wethouder Hein de Haan: “Leeuwarden levert waar grote behoefte aan is. We willen graag dat niet je portemonnee bepaalt waar je woont, maar waar inwoners een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Dat betekent gemengde wijken met woningen in verschillende segmenten. Zo creëren we voor iedereen een (t)huis.” 

  Voldoende geschikte kavels is voorwaarde

  Het ontwikkelen van bouwlocaties is een complexe en vaak tijdrovende zaak. Met dit partnerschap verbinden de gemeente Leeuwarden en wij ons voor lange tijd aan elkaar. Geschikte en voldoende kavels vormen een belangrijke sleutel in het doorbreken van de impasses waar de woningmarkt in verkeert. Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra: “De volkshuisvesting is gebaat bij daadkracht en innovatie. Ook bijbouwen is uiteindelijk een kwestie van gewoon doen!” Om sociale huurwoningen betaalbaar te houden, zijn ook sociale passende grondprijzen noodzakelijk. 

  Bundeling van krachten

  De gemeente Leeuwarden en wij trekken al jaren constructief met elkaar op. Met dit commitment wordt die samenwerking versterkt. De krachtenbundeling is belangrijker dan ooit. De opgaven op het gebied van volkshuisvesting zijn groot. De huisvesting van onder andere bijzondere doelgroepen, langer thuis oud worden, meer kleine huishoudens en de prijsontwikkeling in de koopmarkt zorgen voor meer vraag. De bundeling van krachten komt de betaalbaarheid en bouwsnelheid ten goede. Alleen met samenwerking komt dat tot stand. 

  Ondertekening overeenkomst 9 maart 2021