Wij investeren opnieuw fors in modernisering en verduurzaming in Drachten

  19 december 2018

  Appartementen Michaelsberg Drachten

  Appartementen Michaelsberg Drachten

  Afgelopen jaar zijn wij verder gegaan met groot onderhoud en verduurzaming van 331 woningen en appartementen in Drachten.

  De werkzaamheden hebben met name betrekking op het vervangen en vernieuwen van badkamers, keukens en toiletten. Ook wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen, zoals het verbeteren van isolatie en het plaatsen van zonnepanelen. 

  Het totale project heeft betrekking op 171 woningen en 160 appartementen. De werkzaamheden aan 66 appartementen (56 in de wijk De Wiken en 10 in De Swetten) zijn inmiddels klaar. Voor 142 woningen en appartementen zijn de werkzaamheden gestart (48 in De Bouwen Noord en 94 in De Wiken). Deze zijn voor de zomer van 2019 klaar. Voor de overige 123 huizen in De Wiken liggen de plannen klaar en start het moderniseren voor de zomer van 2019. Na de bouwvak volgen dan nog 195 woningen in de wijk De Trisken. Daarnaast zijn er plannen voor nieuwbouw in de wijk De Bouwen. 

  Zonnepanelen en nieuwe keukens 

  In de woningen worden veelal nieuwe badkamers, keukens en toiletten geplaatst. Waar nodig worden ook de kozijnen vervangen. Op het gebied van duurzaamheid komt er bijvoorbeeld isolatie en worden zonnepanelen geïnstalleerd. Met deze plannen werken wij als het sociaal verhuurbedrijf aan goed en betaalbaar wonen voor haar huurders. Een goede balans tussen duurzaamheid, energiezuinigheid en betaalbare kwaliteit staat hierbij voorop. 

  Informatie en inspraak bewoners 

  Wij vinden het belangrijk om de bewoners goed te informeren want het verbeteren van de woningen vraagt veel van de huurders. Daarom zijn de bewoners van de betreffende straten op voorhand door de wijkconsulent geïnformeerd. Daarnaast is hen onder andere de mogelijkheid geboden om een kleur en tegels te kiezen voor de nieuwe keuken. Voor vragen kunnen ze terecht bij het Informatiepunt ‘WoonVragen’. Hier is regelmatig spreekuur van de wijkconsulent. De bewoners kunnen hier terecht voor al hun vragen of het krijgen van advies.