Wij verduurzamen 13 huizen aan de Hercules Seghersstraat in Leeuwarden

  3 maart 2020

  Hercules Seghersstraat in Leeuwarden

  Hercules Seghersstraat in Leeuwarden

  Met deze verbetering wordt de levensduur van de eengezinswoningen met 40 jaar verlengd.

  Alle woningen krijgen onder andere vloerisolatie en zonnepanelen. Ook worden badkamers en keukens vervangen. Het werk is net gestart en wordt naar verwachting rond juni 2020 opgeleverd. 

  WoonFriesland investeert in het moderniseren en energiezuiniger maken van haar huurwoningen. De werkzaamheden zorgen voor een comfortabel huis en vinden zowel binnen als buiten plaats. Waar nodig wordt goed isolerend HR++ glas geplaatst. De totale investering bedraagt ruim een half miljoen euro. Hiermee wordt invulling gegeven aan de prestatieafspraken 2020-2024 met de gemeente Leeuwarden en de verduurzaming van onze woningen.

  Informeren huurders 

  Voor de start van de werkzaamheden zijn alle bewoners bezocht door ons en de aannemer. Bij dat bezoek is ook een informatieboekje overhandigd. Hierin staat beschreven welke werkzaamheden op welk moment plaatsvinden en hoe de huurders zich hierop kunnen voorbereiden. Onze wijkconsulent staat tijdens de werkzaamheden paraat. Inwoners kunnen daar terecht met hun vragen. 

  Goed en betaalbaar wonen 

  Met deze kwaliteits- en energieverbetering investeert het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland opnieuw in Leeuwarden. Zo werken wij verder aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Een goede balans tussen duurzaamheid, energiezuinigheid en betaalbare kwaliteit voor huurders is daarbij het uitgangspunt.