WoonFriesland blijft investeren in Leeuwarden

  21 november 2019

  96 woningen aan De Kei in Leeuwarden

  96 woningen aan De Kei in Leeuwarden

  Wij blijven investeren in Leeuwarden! Onlangs zijn wij gestart met het verbeteren en onderhouden van 96 galerijwoningen aan De Kei. De werkzaamheden bestaan onder andere uit energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen.

  Het werk duurt tot en met oktober 2019. De kosten bedragen 2,3 miljoen euro. 

  De 96 portiekwoningen aan De Kei waar het om gaat, hebben de nummers 198 tot en met 388. Deze woningen krijgen onder meer nieuwe bovenramen en uitzetramen. De buitenkozijnen van de woningen worden gecontroleerd en schoongemaakt. Als dat klaar is, krijgen ze een schilderbeurt. Daarnaast kunnen bewoners straks gebruikmaken van een intercomtoestel met een videoscherm. 

  Energie besparen 

  Aan de buitenkant van de woningen vinden vooral werkzaamheden plaats die helpen om energie te besparen. De kopgevels, de wanden in de trappenhuizen en de centrale hal worden geïsoleerd. Kieren worden gedicht en op het dak komen 50 zonnepanelen te liggen. Zo is de flat beter beschermd tegen kou, tocht en vocht. 

  Binnen vervangen wij alle radiatorkranen door thermostaatkranen. Dat verbetert de doorstroming van het water in de radiatoren. In een aantal bergingen vervangen wij de inregelkranen. Door het inregelen van de radiatoren verbetert de warmteafgifte. In de algemene ruimten wordt LED verlichting aangebracht. 

  Een deel van de beglazing maakt plaats voor beter isolerend HR++ glas. In de vaste bovenramen komen ventilatieroosters. Ook krijgt iedere woning dak ventilatoren en mechanische ventilatie. Deze mechanische ventilatie wordt aangestuurd door een CO2-sensor in de woonkamer en slaapkamer en een vochtsensor in de badkamer.  

  Informeren huurders  

  Inmiddels hebben de bewoners van de 96 woningen thuis bezoek gekregen van WoonFriesland en de aannemer. Ook ontving iedereen een persoonlijk boekje met informatie. Hierin staat welke werkzaamheden op welk moment plaatsvinden en hoe de bewoners zich daar zo goed mogelijk op kunnen voorbereiden. De bibliotheek op de 3e etage is ingericht als Informatiepunt ‘WoonVragen’, waar bewoners terecht kunnen met hun vragen.  

  Goed en betaalbaar wonen  

  Met deze kwaliteitsverbetering investeren wij als het sociaal verhuurbedrijf opnieuw fors in Leeuwarden. In het najaar van 2018 gingen al werkzaamheden van start om 124 woningen aan De Anjen en het Anjenplein te moderniseren. Dat werk is bijna klaar. De investering betreft daar ruim 6,3 miljoen euro. Begin dit jaar gingen wij aan de slag met 18 woningen in de wijk Huizum; een investering van 450 duizend euro. De 88 appartementen aan de Rixtwei zijn ook zo goed als klaar met een investering van 2,2 miljoen. Komend najaar volgt nog eens de bouw van 52 appartementen in de straat Zuidvliet. 

  Op deze manier werkt WoonFriesland aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Een goede balans tussen duurzaamheid, energiezuinigheid en betaalbare kwaliteit voor huurders is daarbij het uitgangspunt. Bovendien geeft het sociaal verhuurbedrijf de Friese economie en werkgelegenheid hiermee een mooie stimulans.