WoonFriesland investeert 370 miljoen in haar woningen

  19 november 2017

  In 2017 ruim 2000 woningen gemoderniseerd en verduurzaamd

  WoonFriesland verbetert in 5 jaar tijd zo’n 9.000 huizen. Hiermee besteedt het sociaal verhuurbedrijf € 370 miljoen aan verduurzaming, verbetering van kwaliteit van de huizen en nieuwbouw in 18 Friese gemeenten. Ook voor 2018 heeft WoonFriesland hierover afspraken gemaakt met deze gemeenten en haar huurdersorganisatie Platform Huurders. Deze zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘prestatieafspraken’. Hiermee draagt WoonFriesland bij aan de woonvisies van de gemeenten om te zorgen voor goede en betaalbare huurwoningen in heel Friesland. 

  Voor veel huurders van WoonFriesland was 2017 een jaar van forse verbetering. Hun huizen zijn grondig aangepakt. Inmiddels zijn ruim 2000 woningen verbeterd. De huurhuizen hebben bijvoorbeeld een nieuwe keuken, badkamer, CV en isolatie gekregen. Voor al deze huurders betekent dit een comfortabeler en duurzamer thuis. Bovendien heeft WoonFriesland de ambitie om de komende jaren zonnepanelen op 15.000 huizen te plaatsen. “Er is dit jaar al veel vooruitgang geboekt voor onze huurders. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders profiteren van deze bestedingen”, zegt directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra. 

  Verkoop vastgoed 

  WoonFriesland heeft afgelopen zomer haar portefeuille zorgvastgoed verkocht. Dit najaar is zij gestart met de verkoop van de bedrijfsonroerendgoedportefeuille en het maatschappelijk vastgoed. De gezamenlijke verkoopopbrengst van de portefeuilles zal naar verwachting circa 160 miljoen euro bedragen. WoonFriesland zal de opbrengsten de komende jaren extra investeren in verduurzaming en het betaalbaar houden van haar woningbezit. Hoekstra: “Meer wooncomfort blijft nadrukkelijk op de agenda staan. De verkoopopbrengsten investeren we direct. Gewoon dóen dus!”