WoonFriesland koopt 297 woningen van Mooiland

  22 december 2017

  WoonFriesland koopt 297 woningen van woningcorporatie Mooiland Het gaat om het totale bezit van Mooiland in Friesland.

  De woningen passen goed bij de portefeuille en ambities van WoonFriesland. WoonFriesland is actief in heel Friesland en de komende jaren investeert het sociaal verhuurbedrijf fors in uitbreiding, modernisering en verduurzaming van haar bezit. De overdracht van de woningen vindt in het eerste kwartaal van 2018 plaats. De huurders zijn door Mooiland op de hoogte gebracht en worden nader geïnformeerd zodra de overdracht plaatsvindt naar WoonFriesland. 

  De woningen van Mooiland zijn verspreid over 9 gemeenten (Súdwest Fryslân, Franekeradeel, Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel, Kollumerland c.a., Opsterland, Heerenveen, Ooststellingwerf en Weststellingwerf) en sluiten naadloos aan bij de portefeuille van WoonFriesland. 

  Logische overname partner 

  WoonFriesland is actief in heel Friesland, zowel in de steden als op het platteland en de eilanden. Daarmee is WoonFriesland de meest voor de hand liggende overnamepartner voor het bezit van Mooiland in Friesland. De overname past in het beleid van WoonFriesland om in heel Friesland uit te breiden in de kerntaak; goede en betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die dat nodig hebben. WoonFriesland heeft daarom haar zorgvastgoed en bedrijfsonroerend goed inmiddels verkocht. Verkoop van haar maatschappelijk vastgoed gebeurt in het 1e kwartaal van 2018. De opbrengsten van deze verkopen vloeien geheel terug naar uitbreiding, kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de huurwoningen. De aankoop van circa 300 sociale huurwoningen van Mooiland past in de ambitie van WoonFriesland om een schaalgrootte van circa 20.000 woningen te houden. Dit is nodig voor een goede en duurzame organisatie die de doelgroep goed kan bedienen.  

  Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra: “In combinatie met het sterk terugbrengen van de verkopen van woningen richten wij ons niet alleen op kwaliteitsverbetering en nieuwbouw maar ook op de overname van bestaande sociale woningportefeuilles in Friesland. We zijn daarom in gesprek met een aantal partijen en verwachten in 2018 meer transacties te kunnen doen. We kunnen door onze stringente bedrijfsvoering en herpositionering de komende jaren circa een half miljard besteden. Een belangrijk deel wordt aanbesteed bij Friese bedrijven. We stimuleren daarmee de lokale werkgelegenheid in heel Friesland; in steden, op het platteland en op de eilanden” 

  Duurzaamheid

  WoonFriesland verduurzaamt haar bezit stap voor stap. De ambitie is om zo’n 15.000 woningen met zonnepanelen te beleggen in combinatie met isolatiemaatregelen op maat. WoonFriesland kiest niet voor de dure ‘Nul op de meter’-projecten of langjarige contracten voor restwarmte. Er wordt gekozen voor een financieel, overzichtelijk en goed programma waarmee zoveel mogelijk huurders adequaat worden bediend. Het resultaat is dat WoonFriesland met haar bezit in 2021 ruim boven label B zal zitten. “Dat gaan we ook doen met de woningen die we overnemen van andere partijen zoals die van Mooiland”, aldus Hoekstra. “Dus gewoon doén, samen, in goed overleg met de gemeenten en onze huurdersorganisaties; we doen de dingen die onze huurders nodig hebben.”