WoonFriesland presteert goed

  22 november 2019

  Wij presteren goed. Dat blijkt uit cijfers uit de Aedes-Benchmark 2019, die brancheorganisatie Aedes vandaag heeft gepubliceerd. Ook tonen eigen metingen en die van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) positieve resultaten voor WoonFriesland. Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra is er blij mee. “Onze huurders profiteren hiervan.”

  Zo zijn de organisatiekosten van WoonFriesland opnieuw gedaald, van 722 euro per woning in de Aedes Benchmark van 2018 naar 714 euro in de Aedes benchmark van 2019. Door aanpassingen in het huurprijsbeleid zijn de huren van woningen bij het sociaal verhuurbedrijf bovendien gemiddeld maar 1% gestegen. Dat is ruim onder de inflatie van 1,6% en dit komt de betaalbaarheid ten goede. 

  Meer betaalbare woningen 

  Wij bieden meer betaalbare woningen (met een gemiddelde huur van 492 euro) door de aankoop van de huizen op Terschelling en door overname van huizen van woningcorporatie Mooiland. Wij wijzen bij 98% van onze nieuwe huurders een huis toe, die past bij hun inkomen. 

  Hoge scores 

  Wij scoren in het onlangs gepubliceerde visitatierapport van SVWN een 8-. De huurderstevredenheid over de eigen onderhoudsdienst scoort hoger dan een 8. Hoge scores, erkent ook Hoekstra. “Daar zijn we blij mee en ook een beetje trots op. We doen het met elkaar en voor onze huurders. Zij verdienen ‘goed en betaalbaar’ wonen. Daar zetten we ons dagelijks voor in.” 

  Door met verduurzamen 

  De komende jaren gaan wij onze woningen verder verduurzamen. In het Woonakkoord staat dat het woningbezit van alle corporaties in 2021 gemiddeld label B moet hebben. “Die afspraak gaan we zeker waarmaken”, zegt Hoekstra. “WoonFriesland is al een flink eind onderweg. Inmiddels heeft bijna de helft van onze woningen label B of beter. Bij nieuwbouw lukt het ons om energie neutrale of zelfs CO2-neutrale woningen neer te zetten. Daarnaast hebben wij in Delft op The Green Village van de TU Delft drie jaren zeventig woningen exact nagebouwd. Daar testen we betaalbare, gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen samen met bijvoorbeeld studenten en marktpartijen. Hiermee wil ik mijn droom waarmaken om een versnelling te geven aan de verduurzaming van de bestaande sociale woningbouw.” 

  Fors blijven investeren 

  In 2018 hebben wij 110 miljoen euro geïnvesteerd. “Voor 2019 verwachten we in totaal 106 miljoen euro uit te geven aan onderhoud, nieuwbouw en kwaliteitsverbetering. We blijven fors investeren, voor de periode 2020 t/m 2024 staat er 400 miljoen euro gereserveerd. Op deze manier dragen we niet alleen bij aan goede, betaalbare sociale huurwoningen maar ook aan de Friese economie”, aldus Hoekstra. 

  Ruimte voor verbetering 

  WoonFriesland ziet nog wel ruimte voor verbetering. Hoekstra: “We willen kijken hoe we onze interne processen kunnen verbeteren, zodat we als sociaal verhuurbedrijf de huurder nog beter van dienst zijn. Voor een grotere leefbaarheid in de wijken zetten we bijvoorbeeld sterk in op meer wijkconsulenten.” 

  Zie ook website Aedes: Huurders geven hun woningcorporatie een 7,6