Gedragsregels voor medewerkers, op hoofdlijnen

  Hieronder vind je de belangrijkste gedragsregels van WoonFriesland. Deze gedragsregels geven kaders voor ons handelen en ondersteunen ons in de uitvoering van ons werk. WoonFriesland verwacht van jou als medewerker dat je kennis neemt van deze gedragsregels en er naar handelt.

  Wanneer je twijfelt over de toepassing, overleg je met je leidinggevende of een collega. 

  1. Veiligheid
   Ik zet veiligheid op 1 en spreek collega’s en anderen die voor ons werken aan op onveilige situaties.
  2. Privacy
   Ik ga zorgvuldig en discreet om met vertrouwelijke informatie en zorg ervoor dat dit niet in handen komt van derden. 
  3. Security 
   Ik houd mijn wachtwoord geheim en bewaar dit zorgvuldig. Wanneer ik van mijn werkplek loop, vergrendel ik mijn computer. 
  4. Professionaliteit
   Ik gedraag me integer en professioneel naar huurders, collega’s en zakenrelaties. Ik draag verantwoordelijkheid voor mijn eigen gedrag. 
  5. Respectvolle omgang
   Ik benader huurders en collega’s zoals ik zelf benaderd wil worden. 
  6. Bedrijfseigendommen
   Ik ga netjes om met bedrijfseigendommen. 
  7.  Feedback
   Ik geef mijn collega’s feedback en doe dit niet via collega’s. 
  8. Relatiegeschenken
   Ik neem geen geschenken (cadeaus/uitnodigingen voor evenementen) aan van derden, maar wijs het netjes af. 
  9. Naam en presentatie
   Wanneer ik de naam van WoonFriesland, logo’s of afbeeldingen wil gebruiken, vraag ik hiervoor vooraf toestemming aan Corporate Communicatie. ​​​​​​​Ik pas mijn gedrag en kleding aan, aan de door WoonFriesland gewenste omgangsvormen en (bedrijfs)kledingvoorschriften. 
  10. Social media
   Als ik communiceer op social media, ben ik me bewust dat dit een effect kan hebben op mijn werk bij WoonFriesland. Dit kan mijn persoonlijke veiligheid in gevaar brengen of de naam van WoonFriesland schaden.