Bijdragen aan gemeenten

    Betaalbare woningen voor mensen die dat nodig hebben: daar draait het bij WoonFriesland om! Daarom kiezen wij ervoor om de huren betaalbaar te houden.

    Als sociaal verhuurbedrijf dragen wij bij aan de woonvisies van de gemeenten waar wij huizen verhuren. Hieronder lees je onze bijdragen, afspraken en voortgang per gemeente.