Visitatierapport

    Elke vier jaar onderzoekt een onafhankelijke visitatiecommissie de maatschappelijke en financiële prestaties van sociale verhuurders. Over de periode 2018-2021 scoort WoonFriesland hiervoor een fraaie 8.

    Deze beoordeling is grotendeels tot stand gekomen door aantoonbare gegevens op basis van een landelijke methodiek. Daarnaast worden belanghebbenden geïnterviewd. Centraal in het onderzoek staat het maatschappelijk presteren van het verhuurbedrijf. De beoordeelde onderwerpen zijn: de mate waarin wordt voorzien in de woningbehoefte (beschikbaarheid), betaalbaarheid, woningkwaliteit incl. duurzaamheid, leefbaarheid en wonen, welzijn en zorg.