Visitatierapport

    Een onafhankelijke visitatiecommissie heeft WoonFriesland beoordeeld. Dit gebeurt elke 4 jaar. Dit is gedaan door interviews te houden waarin werd teruggeblikt op de periode 2014 - 2017.

    De commissie hield ook de geleverde prestaties tegen het licht, beoordeelde de inzet van geld en onderzocht hoe WoonFriesland wordt bestuurd en geleid. Al deze aspecten bij elkaar kregen gemiddeld een 8- van de commissie. 
    Wij herkennen en zien terug datgene wat wij in ons position paper van augustus 2017 hebben verwoord. Een mooie stijging ten opzichte van de 6,8 over de vorige periode. Directeur-bestuurder, Sigrid Hoekstra reageert in de bestuurlijke reactie op het prachtige resultaat.