Woning verbeteren

  Mijn huurwoning verbeteren.

  Wij vinden het belangrijk dat je plezierig woont en dat onze woningen betaalbaar blijven. We verbeteren zoveel mogelijk woningen door ze duurzamer te maken. De helft van onze woningen is op dit moment voorzien van zonnepanelen. Onze doelstelling is ook om in 2025 alle woningen op minimaal energielabel C te hebben. Deze doelstelling kunnen wij alleen halen door duurzaamheidsverbeteringen projectmatig aan te pakken en niet op individuele behoefte. 

  Wij vinden het belangrijk dat jij met plezier woont. Het kan zijn dat je, om nog plezieriger te wonen, toch een aanpassing aan je huurhuis wilt laten doen. 

  Voor een aanpassing heb je onze toestemming nodig

  We willen onze woningen betaalbaar houden. Dat houdt in dat we wensen voor een individuele woningaanpassing met gevolgen voor de huurprijs en negatieve gevolgen voor de onderhoudslasten van de woning afkeuren.

  Wat mag je wel zelf aanpassen?

  Er zijn aanpassingen die je zelf mag (laten) uitvoeren, wel stellen we voorwaarden. Wat we toestaan (onder voorwaarden) is bijvoorbeeld:

  • Traplift
  • Laadpaal voor elektrische auto
  • Regenton
  • 3-fase aansluiting in de meterkast 
  • Telelock systeem om de thuiszorg in je woning te laten 
  • Extra stopcontacten in de woning 
  • Douchebeugels (boren in de voeg van de muur, niet in de vloer) 
  • Aansluiting voor de vaatwasmachine (losstaand, geen inbouw)
  • Motorloze afzuigkap/wasemkap 
  • Schutting, veranda, overkapping, carport, garage, klompenhok, tuinhuis of kas (zoals benoemd in de huurvoorwaarden) 
  • Extra bel bij de intercominstallatie 
  • Losse kasten verwijderen 
  • Kattenluik in de buitendeur
  • Hangend keukenkastje (extra) 
  • Aanbrengen elektra in losstaande schuur

  We stellen een aantal voorwaarden

  Aan onze toestemming verbinden we een aantal voorwaarden. Hieronder zetten we ze voor je op een rijtje.

  • Je moet de woningaanpassing laten uitvoeren door een erkend bedrijf. 
  • Voor deze verandering vraag je, indien van toepassing, een omgevingsvergunning aan bij jouw gemeente.
  • Bouwsels mogen niet bevestigd worden aan onze gebouwen.
  • Ook stellen we eisen aan de kwaliteit van de materialen en de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld deugdelijke aansluiting op riolering. Dit doen we om (constructie)schade aan de woning te voorkomen. 
  • Belangrijk is ook dat de aanpassing geen meerkosten voor WoonFriesland oplevert bij uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de woning; er mag niet aan de woning vast bevestigd worden en er moet voldoende ruimte zijn om werk te kunnen uitvoeren. Denk aan carport; voor het uitvoeren van voeg- of schilderwerk moeten de muren/kozijnen toegankelijk zijn met steiger/ladder.

  Bij het verlaten van de woning vragen wij je de woning terug te brengen in de originele staat, tenzij wij met jou andere afspraken maken. Je ontvangt hier geen financiële vergoeding voor. 

  Als je zelf een verandering in je woning hebt aangebracht, ben jij verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. Denk aan het jaarlijkse onderhoud aan de traplift. Eventuele schade kun je niet op WoonFriesland verhalen. Het is verstandig om je aanpassing op te laten nemen bij de inboedelverzekering. De waarde van de aanpassing, ook wel huurdersbelang genoemd, kun je bijverzekeren op de inboedelverzekering.

  Zo vraag je een aanpassing aan

  Log in op MijnWoonFriesland en ga naar het tabblad Woningaanpassing. Bij Soort Aanpassing geef je aan welke aanpassing je wilt doen. Je ziet daar ook alle aanpassingen die we, onder voorwaarden, toestaan.

  Je aanvraag wordt geregistreerd en je ontvangt binnen 5 werkdagen hierop een reactie. Lukt het inloggen op MijnWoonFriesland niet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum, zij kunnen je op weg helpen. Daarvoor kun je bellen met 088 995 22 22.

  Medische aanvragen

  Heb je een aanpassing nodig in je huis op het gebied van gezondheid? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. lees meer op onze pagina over de Wmo aanvraag.

  Welke aanpassingen accepteren wij niet 

   We verbeteren onze woningen projectmatig en staan om die reden de volgende woningaanpassingen niet toe:

  • Keuken en badkamer vervanging en/of aanpassingen (vervanging en/of verlenging van het blad, wrappen of stickers op de kastjes, vervangen van tegels, toevoegen van inbouwapparatuur, vervangen van greepjes)
  • Vaste trap naar zolder 
  • Verwijderen van (draag)muren
  • Vervangen van het sanitair
  • Verwijderen of toevoegen van een radiator
  • Vloerverwarming 
  • Isoleren van de woning 
  • Plaatsen van dakramen 
  • Plaatsen van een dakkapel 
  • Aanleg van een groen/sedum dak 
  • Plaatsen van een kattenren in de portiek of op het balkon 
  • Verwijderen van de schouw/schoorsteen 
  • Aanbrengen van airco units (met afvoeren door gevel)
  • Aanbouw van een serre 
  • Plaatsen van een schuifpui of tuindeuren 
  • Verwijderen van vaste kasten
  • Verwijderen van de wastafel op de slaapkamer 
  • Aanbrengen van (extra) zonnepanelen 
  • Aanbrengen van een buitenkraan 
  • Plaatsen van een tweede toilet 
  • Plaatsen van een waterontharder 
  • Vervangen van de garagedeur
  • Plaatsen van rolluiken
  • Elektra buitenshuis
  • Verplaatsen cv ketel 

  Vraag en antwoord


  Wanneer je een zonnescherm of screen wilt plaatsen, dan moet je dit altijd bij ons aanvragen via MijnWoonFriesland bij tabblad Woningaanpassing. Het verschilt per woning of appartement of we hier toestemming voor geven. Van belang voor toestemming zijn onder andere deze punten: 

  • Sterkte van de achterliggende constructie;
  • Beschadiging van de kozijnen;
  • Afspraken over kleur, model/systeem bij bepaalde woongebouwen.

  Ja dat mag, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. 

  Wat mag wel en wat mag niet?
  Wij vinden het belangrijk dat jij duidelijk weet wat wel en niet mag bij de plaatsing van een schotelantenne. Uiteraard willen we jou als bewoner in de gelegenheid stellen tv te kijken via een schotelantenne. De mogelijkheden voor plaatsing van schotels zijn echter niet onbeperkt. Niemand wil een wildgroei aan schotels of onveilige situaties.

  In de eerste plaats geldt de wet- en regelgeving voor plaatsing van schotelantennes zoals die door de landelijke en/of gemeentelijke overheid is vastgesteld. Daarnaast gelden de voorschriften uit onze Algemene Voorwaarden, zoals die zijn omschreven in onder meer artikel 10. In aanvulling daarop hebben we een aantal voorschriften opgesteld om wildgroei of onveilige situaties tegen te gaan. 

  Je mag een schotelantenne zonder toestemming plaatsen als:

  • Je de schotel in jouw achtertuin of op een tegelvoet plaatst. Deze wijze van plaatsing heeft de voorkeur. Bevestiging aan de zij- of achtergevel van jouw woning is ook toegestaan. Ook is het toegestaan de schotel op het platte dak aan de achterzijde van de woning te plaatsen, mits je dat doet op een tegelvoet. Jij bent aansprakelijk voor schade die ontstaat door plaatsing op het platte dak. Wij adviseren je van tevoren te overleggen met jouw wijkconsulent.
  • Je de schotel binnen jouw balkonhek plaatst; op een inpandig balkon achter de voorgevel of op een uitpandig balkon achter het balkonhek.

  Bij een andere dan de hierboven omschreven plaatsing of bij twijfel heb je toestemming van WoonFriesland nodig. Voldoet de schotelantenne niet aan de gestelde voorwaarden, dan moet je de schotel herplaatsen of verwijderen. 

  Er is altijd toestemming vereist als:

  • Je de schotelantenne in de voortuin, aan de voorgevel of aan de voorzijde van het dak wilt plaatsen of als jouw woning geen privé-buitenruimte heeft. Je moet dan toestemming van ons vragen, maar ook aan de gemeente in verband met de (mogelijke) omgevingsvergunning.
  • Je woning een rijks-, provinciaal-, of gemeentelijk monument is (gemeentelijke regelgeving).
  • Je woning tot een beschermd stads- of dorpsgezicht behoort (gemeentelijke regelgeving).
  • Je woning tot een Vereniging van Eigenaren (VvE) behoort (VvE-bepalingen).  

  Bij een VvE kunnen afwijkende regels gelden. Wanneer WoonFriesland een meerderheid van stemrecht heeft in de VvE, is ons streven dat ons beleid ook geldt als VvE-beleid. We doen ons best om onze bewoners gelijk te behandelen. Mocht een VvE een schotel toch verbieden, dan zal zij duidelijk moeten maken waarom je geen schotel mag plaatsen. 

  Dit mag in elk geval niet 
  Het is niet toegestaan schotels te plaatsen in een gemeenschappelijke ruimte zoals de galerij of de hal van een gebouw. Plaatsing over de erfafscheiding met jouw buren of over het balkon van jouw buren is ook niet toegestaan. Ten slotte is het niet toegestaan schotelantennes te plaatsen met een doorsnede van meer dan twee meter of een hoogte van meer dan drie meter, zonder vergunning van de gemeente. 

  Eisen aan de bevestiging
  De bevestiging van de schotel moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de schotel degelijk, netjes en deskundig zijn bevestigd. De veiligheid van de bevestiging is ook van belang: jouw schotel mag geen gevaar voor anderen opleveren. Daarnaast mag de bevestiging geen schade aan de woning veroorzaken. Plaatsing op een tegelvoet of gebruik van een schotelantenneklem heeft in veel gevallen de voorkeur. De bevestiging moet eveneens voldoen aan de voorschriften uit onze Algemene Voorwaarden, artikel 10.

  Aansprakelijkheid
  Bij de plaatsing moet je er rekening mee houden dat je zelf aansprakelijk bent voor schade aan de woning of letsel aan personen bij een ondeugdelijke bevestiging van de schotelantenne. Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) kan de financiële gevolgen van schade en letsel vergoeden. Wij adviseren jou daarom dringend een WA-verzekering af te sluiten bij het plaatsen van een schotel, mocht jij deze nog niet eerder hebben afgesloten. 

  Verhuizen
  Als je verhuist, moet je de schotelantenne overdragen aan de volgende huurder of (laten) verwijderen en afvoeren. Eventuele schade moet je (laten) herstellen. De overdracht wordt vastgelegd op het overnameformulier.

  Toezicht en handhaving
  Onze wijkconsulenten zien toe op naleving van ons schotelantennebeleid. Zij controleren de schotelantennes in de wijk en doen dit op verzoek van de bewoners, omwonenden of na eigen constateringen. Eventuele overtredingen van (wettelijke) voorschriften melden zij, bijvoorbeeld bij de gemeente. Blijkt dat je de schotelantenne niet volgens de (wettelijke) voorschriften of ons beleid hebt aangebracht? Dan moet je deze (eventueel op aanwijzen van de wijkconsulent) alsnog volgens de voorschriften plaatsten of verwijderen. De wijkconsulent bespreekt dit met je. 

  Informatie en advies
  Voor meer informatie over het plaatsen van een schotelantenne kun je bij een erkend installateur terecht. Ook kun je bij vragen contact opnemen met jouw wijkconsulent.