Medehuurderschap

  Hoofdhuurder, medehuurder of medebewoner? Je rechten en plichten.

  Woon je in een huurhuis van ons? Dan hopen we dat je je thuis voelt in de woning. Maar wat als er (plotseling) iets verandert aan jouw gezinssituatie? Ben je óf hoofdhuurder of medehuurder of medebewoner? Dit verschil kan gevolgen hebben voor je rechten en plichten. Wij zetten even alles voor je op en rijtje.

  Hoofdhuurder

  De hoofdhuurder is degene die het huurcontract heeft ondertekend. Als hoofdhuurder ben je verantwoordelijk voor de woning en de huurbetalingen. Daarnaast heb je huurbescherming. Dit betekent dat wij de huurovereenkomst niet zonder rechtsgeldige reden mogen beëindigen. 

  Medehuurder 

  Als je het huurcontract mede hebt ondertekend – samen met de hoofdhuurder – ben je medehuurder. Als medehuurder heb je dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. 

  • Getrouwd of geregistreerd partner
   Ben je getrouwd met of geregistreerd partner van de hoofdhuurder? Dan ben je automatisch medehuurder. Je hoeft de huurovereenkomst dan niet te ondertekenen. Wel moeten wij weten dat je medehuurder bent. Je kunt dit doorgeven via MijnWoonFriesland. Daarbij vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs en trouwakte of partnerschapsregistratie te uploaden.

  • Niet getrouwd of geregistreerd partner
   Ook als je niet getrouwd bent met de hoofdhuurder of geregistreerde partner bent, kun je medehuurder zijn. Je moet hiervoor medehuurderschap aanvragen. Dit kan de hoofdhuurder regelen via MijnWoonFriesland. Kijk bij de veelgestelde vragen onder aan deze pagina om te zien aan welke voorwaarden je moet voldoen.

  Medebewoner (inwonende)

  Een medebewoner of inwonende ondertekent het huurcontract niet. Als medebewoner ben je niet verantwoordelijk voor de huurbetalingen. Je hebt geen huurbescherming en je moet bij huuropzegging het huurhuis verlaten.

  Vraag en antwoord

  Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap? Dan bepaalt WoonFriesland of je in aanmerking komt om medehuurder te worden. 

  Er zijn bepaalde voorwaarden waar je, als kandidaat-medehuurder, aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen om medehuurder te worden:

  1. De hoofdhuurder kan dit aanvragen via MijnWoonFriesland
  2. Bij de aanvraag voeg je een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) met woonhistorie. Je kunt deze opvragen via de gemeente of via mijn.overheid.nl.
  3. Als kandidaat-medehuurder moet je minimaal één jaar de woning als hoofdverblijf*  hebben gehad en met de (hoofd)huurder een duurzame** gemeenschappelijke huishouding*** hebben gevoerd. 
  4. De (hoofd)huurder mag niet van plan zijn om binnen een korte termijn te gaan verhuizen. Met andere woorden de aanvraag mag niet worden gedaan met de bedoeling dat jij als kandidaat-medehuurder op korte termijn hoofdhuurder wordt. 
  5. Er mogen geen klachten over bewonersgedrag en/of overlast zijn. 

  *Hoofdverblijf: je moet daadwerkelijk het grootste gedeelte van de week je verblijf hebben in de woning en er dus ook feitelijk wonen. 

  **Duurzaam: er mag geen sprake zijn van een aflopende samenleefsituatie, zoals meestal het geval is bij een ouder-kindrelatie. Daarom kunnen kinderen meestal geen medehuurder worden. 

  ***Gemeenschappelijke huishouding: hiermee bedoelen we het gezamenlijk betalen van de huishoudkosten zoals de huisvestingkosten en kosten van het levensonderhoud en/of het gezamenlijk aanschaffen van meubilair. 

  WoonFriesland heeft het recht om een verzoek tot medehuurderschap af te wijzen.  

  Je kunt zelf je medehuurderschap stopzetten via MijnWoonFriesland. De hoofdhuurder moet akkoord zijn. Zolang je bij ons geregistreerd staat als medehuurder, heb je dezelfde rechten en plichten die een huurder heeft. Wij sturen je een schriftelijke bevestiging.

  Getrouwd of een geregistreerd partnerschap? 
  Is er sprake van een scheiding en lukt het jullie niet om zelf een keuze te maken wie er in de woning zal blijven wonen? Dan kan de rechter bepalen wie er in de woning mag blijven wonen en vanaf welke datum de huur met de voortzettende partner ingaat.

  WoonFriesland speelt geen rol in de keuze wie er in de tussentijd in de woning mag of zal verblijven. Dit is iets dat tussen de partners wordt afgesproken. Geef wijzigingen schriftelijk door aan ons, met een kopie van de beslissing van de rechter.

  Voorbeelden van situaties waarbij we je verzoek tot medehuurderschap afwijzen zijn onder meer: 

  1. Wanneer je niet kunt aantonen dat er sprake is van een hoofdverblijf en er geen sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
  2. Wanneer er geen sprake is van hoofdverblijf gedurende minimaal één jaar.
  3. Wanneer er geen sprake is van een gemeenschappelijke huishouding gedurende minimaal één jaar.
  4. Wanneer de woning wordt opgezegd door de huurder en er geen medehuurderschap bestaat voor de huisgenoot en niet is voldaan aan de vermelde voorwaarden. De huisgenoot dient in dit geval de woning ook te verlaten. 
  5. Wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor medehuurderschap om de woning op naam van deze kandidaat-medehuurder te krijgen omdat de huurder binnen een korte termijn zal verhuizen. 
  6. Wanneer er sprake is van een scheiding en de partners zelf geen keuze kunnen maken wie er in de woning zal blijven wonen. De rechter bepaalt vaak wie in de woning mag blijven wonen. 
  7. Wanneer de huurovereenkomst wordt opgezegd terwijl de aanvraag voor medehuurderschap nog loopt.
  8. Wanneer er klachten zijn geweest over bewonersgedrag en/of overlast.
  9. Wanneer er sprake is van huurschuld bij ons of bij een collega corporatie.

  Jij en je partner gaan uit elkaar en je wilt in de woning blijven. Het hangt van de situatie af hoe je dit kunt regelen:  

  1. Staat de huurovereenkomst alleen op jouw naam? Dan hoef je niks door te geven.
  2. Staat de huurovereenkomst op beide namen? Dan kun je via MijnWoonFriesland doorgeven wie op het adres achterblijft. 
  3. Ben je niet getrouwd, heb je geen geregistreerd partnerschap en staat de huurovereenkomst niet op jouw naam? Dan kijken we naar een aantal zaken, onder andere of je samen staat ingeschreven bij de gemeente op dit adres en of je een duurzame gezamenlijke huishouding met jouw partner hebt gevoerd. Je kunt via MijnWoonFriesland een verzoek tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst aanvragen met daarbij een aantal documenten:
  • een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) met woonhistorie. Je kunt deze opvragen via de gemeente of via mijn.overheid.nl.
  • een recente inkomensverklaring, deze kun je downloaden via mijn.overheid.nl.

  Alle gevraagde documenten hebben wij nodig. Daarnaast kijken we of er sprake is van huurachterstand. Is dat zo? Dan moet je deze eerst aflossen. Wij nemen je verzoek in behandeling en informeren je over de tenaamstelling. WoonFriesland heeft het recht om een verzoek af te wijzen.