Huurovereenkomst

  Je huurcontract: alle afspraken inzichtelijk.

  Als je een huis gaat huren van ons teken je een huurcontract. In deze huurovereenkomst staat onder andere vermeld voor welke huurwoning het huurcontract geldt, wat de huurprijs per maand is en wanneer je de huur betaalt. Dit vind je ook terug in MijnWoonFriesland. Wel zo overzichtelijk.

  Op al onze huurcontracten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Daarin staan alle rechten en plichten van zowel jou als ons beschreven. 

  Lidmaatschap Bewonersraad 

  In ons werkgebied zijn drie verenigingen actief die de belangen van huurders en haar leden vertegenwoordigen. Dat zijn De Bewonersraad, de HuurdersBelangenvereniging Heerenveen (HBV) en Huurdersvereniging De Brandaris op Terschelling. De twee eerstgenoemde zijn verenigd in het Platform Huurders.

  Je wordt bij het afsluiten van jouw huurcontract automatisch lid van de Bewonersraad (dit geldt niet voor huurders uit de gemeente Heerenveen, Vlieland, Schiermonnikoog en Terschelling). Het eerste halfjaar is dat gratis. Daarna innen wij € 2,- per maand via jouw huurbedrag ten behoeve van De Bewonersraad. Wanneer je geen lid wilt blijven, kun je zelf opzeggen.