Visitatiecommissie beoordeelt ons met een 8!

  28 oktober 2022

  Woningcorporaties worden elke 4 jaar gevisiteerd. Een onafhankelijk bureau analyseerde en beoordeelde de maatschappelijke en financiële prestaties van WoonFriesland over de periode 2018 tot en met 2021.

  Wij, als het sociaal verhuurbedrijf, ontvingen een fraaie 8. Die waardering is een compliment voor de inzet van onze medewerkers, samenwerkingspartners én bewoners.

  Vijf thema's

  Tijdens een visitatie worden vijf thema’s elk vanuit negen invalshoeken onderzocht. Dat gebeurt grotendeels met aantoonbare gegevens op basis van een landelijke methodiek. Daarnaast zijn belanghebbenden geïnterviewd. Centraal in het onderzoek staat het maatschappelijk presteren van ons als verhuurbedrijf. De beoordeelde onderwerpen zijn: de mate waarin wordt voorzien in de woningbehoefte (beschikbaarheid), betaalbaarheid, woningkwaliteit incl. duurzaamheid, leefbaarheid en wonen, welzijn en zorg.

  Waardering

  Ons motto is ‘Gewoon dóen’ en dat wordt gezien en gewaardeerd. De visitatiecommissie concludeert dat wij ons motto waarmaken. Zakelijk verantwoord ondernemen gaat gepaard met een sociaal hart. Die balans hebben wij goed gevonden. Strategie, sturing en openbare verantwoording zijn op alle fronten sterk. Interviews met belanghebbenden bevestigen dat beeld. Zij waarderen de prestaties en hun invloed op het handelen hoog. Voor relatie en communicatie krijgen we zelfs een 8,6.

  Sigrid Hoekstra, directeur bestuurder: 'Wij zijn erg trots op de hoge erkenning die ons wederom ten deel valt. Daar is alle reden toe want er is hard voor gewerkt. Met elkaar en voor elkaar.'

  Uit het visitatierapport

  'De visitatiecommissie vindt het knap dat WoonFriesland de prestaties van vier jaar geleden heeft weten voort te zetten en daarbij zelfs nieuwe prestaties heeft geleverd. Het beeld van een buitengewoon ambitieus en daadkrachtig sociaal verhuurbedrijf is hiermee in de ogen van de visitatiecommissie bestendigd.'

  De afgelopen jaren waren uitzonderlijk. De opgaven zijn en blijven groot. Op veel terreinen was er dynamiek. Naast organisatieontwikkeling kregen innovatie en verduurzaming extra aandacht. De woningvoorraad nam toe. De pandemie dwong tot vernieuwing. Het verhuurproces is digitaal gemaakt, service en onderhoud konden aangepast doorgaan en via webinars werd kennis gedeeld. Hiermee zijn wij zichtbaar en bereikbaar gebleven.

  Intensieve samenwerking loont

  De afgelopen periode is er hard gewerkt door de eigen medewerkers, vaak samen met de externe partners. Nog intensievere samenwerking met bewonersorganisaties, gemeenten, zorg- en welzijnspartners, bouwbedrijven en alle toeleveranciers bleek onmisbaar. De bewoner staat daarbij steeds centraal en draagt ook zelf bij aan het resultaat. Presteren is teamwerk.

  Overnemen aanbevelingen

  De aanbevelingen die de commissie doet voor de verdere versterking van het maatschappelijk presteren, nemen we ter harte; nog nadrukkelijker het voortouw nemen waar het moet en samenwerken waar het kan aan integrale visies en activiteiten op onder meer de terreinen zorg, welzijn en leefbaarheid.

  Wij staan er goed voor en zijn klaar voor de toekomst. Ontwikkelingen en uitdagingen treden wij weerbaar, wendbaar en met visie en lef tegemoet. Samenwerkend aan continue verbetering.

  Lees het visitatierapport, de bestuurlijke reactie en position paper.