Informatie over huur opzeggen

  Je gaat verhuizen! Hieronder kun je lezen hoe de procedure van verhuizing verloopt.

  Gebruik ook onze handige checklist met aandachtspunten voor de oplevering van je huis.

  Woningopname 

  Na ontvangst van je huuropzegging, maken wij binnen drie werkdagen een afspraak voor het bekijken van jouw huis. Onze medewerker bekijkt samen met jou of je nog iets moet repareren, verwijderen of schoonmaken voordat je de sleutels inlevert. Ook beoordeelt onze medewerker de eventuele veranderingen die jij hebt aangebracht. Je krijgt een opgave van de kosten van eventuele werkzaamheden die voor jouw rekening komen, als wij die moeten uitvoeren. Direct na de opname krijg je een e-mail met de afspraken die jullie gemaakt hebben. Zo kun je alles rustig nalezen.

  Sleutels 

  Je levert de sleutels in op de datum en locatie die je met de mutatie inspecteur afspreekt, maar uiterlijk op de laatste dag (vóór 10 uur) van de huurovereenkomst. Je betaalt voor elke dag dat de sleutels langer in jouw bezit blijven een vergoeding ter hoogte van de daghuur. 

  Wijzigingen en veranderingen 

  Heb je zelf veranderingen aangebracht (ZAV) aan de woning, garage of bijgebouwd? Ga dan na welke afspraken erover tussen jou en WoonFriesland zijn gemaakt. Of je de veranderingen moet weghalen of niet bespreekt onze medewerker met je tijdens de vooropname.

  Asbest 

  WoonFriesland heeft enige tijd geleden een grote inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot de aanwezigheid van asbest in onze woningen. Alle risicovol (niet-hechtgebonden) asbest is verwijderd. De kans bestaat dat in sommige woningen nog hechtgebonden asbest aanwezig is. Denk hierbij aan zelf aangebrachte voorzieningen zoals asbesthoudend vloerzeil en -tegels, asbestkoord bij gevelkachels of bloembakken van asbest. Er is destijds besloten dat dit soort asbest pas verwijderd wordt bij een eventuele verhuizing. Tijdens de opname wordt uitgebreid met jou gesproken over dit onderwerp. En wordt duidelijk met je afgesproken wat je zelf moet verwijderen of wat je mag laten liggen in verband met eventueel aanwezig asbest.

  Overname 

  Vloerbedekking, laminaat of andere spullen kun je ter overname aanbieden. Ook als de nieuwe huurder nog niet bekend is. Is er op de laatste dag van de huurovereenkomst nog geen huurder bekend, dan kun je in overleg met onze medewerker de spullen achterlaten. Je krijgt hiervoor geen vergoeding. Spullen die achterblijven in jouw huis zonder overeenstemming van onze medewerker, voeren wij af en de kosten brengen wij bij jou in rekening. 

  Bezichtiging 

  Zodra er een huurder voor jouw huis bekend is, neemt die persoon contact met je op voor het maken van een afspraak. De nieuwe huurder komt het huis dan bezichtigen. Je kunt ook met de nieuwe huurder overleggen of deze iets wil overnemen. De afspraken leggen jullie vast op het overnameformulier. 

  Gaskachels en geisers 

  Het uitgangspunt is dat gaskachels, en indien van toepassing geisers, eigendom zijn van de huurder. De huurder moet de kachels en/of geisers verwijderen bij het einde van de huurovereenkomst. Kachels en geisers die in eigendom van zijn van de huurder, moeten bij mutatie worden verwijderd. Indien de kachels zijn aangeschaft bij een installateur, goed onderhouden zijn en ook de rookafvoerkanalen goed onderhouden zijn, dan kan WoonFriesland eventueel toestemming geven om de kachels door de oude huurders over te dragen aan de nieuwe huurders. De huurders moeten daar wel zelf om verzoeken. Hiertoe moeten de huidige huurders en de nieuwe huurder, een drie-partijen overeenkomst met WoonFriesland ondertekenen. Het onderhoud komt dan voor de nieuwe huurders. 

  Geisers die in eigendom zijn van een huurder mogen alleen worden overgenomen door een nieuwe huurder indien de afgelopen twee jaar onderhoud is gepleegd en dit door de oude huurder kan worden bewezen. Ook zal hiervoor een drie-partijen overeenkomst moeten worden ondertekend. 

  Meterstanden 

  Neem de meterstanden op en geef jouw verhuizing tijdig door aan je energieleveranciers. Opzeggingen van jouw contracten en het aanvragen van een nieuw contract bij energieleveranciers moet je als huurder zelf doen. Wanneer je de meterstanden niet kunt aflezen, kun je contact opnemen met een medewerker van ons Klant Contact Centrum. 

  Vertreknota 

  Je ontvangt van ons een eindafrekening. Openstaande bedragen worden altijd met de eindafrekening verrekend. Dit laatste geldt ook voor eventueel afgesproken vergoedingen voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV).

  Het is van belang dat WoonFriesland je nieuwe adres en actuele telefoonnummer en e-mailadres heeft, zodat wij de eindafrekening naar het juiste adres kunnen zenden. Woon je in een appartement waar je ook bijkomende kosten betaalt voor (gezamenlijke) voorzieningen, dan volgt de eindafrekening van deze bijkomende kosten in de eerstvolgende voorjaar (maart/april). 

  Doorsturen post 

  Zorg je er ook voor dat al je post naar je nieuwe adres wordt gestuurd? Geef hiervoor tijdig je adreswijziging door aan de organisaties en particulieren van wie je post ontvangt. Je kunt hiervoor ook gebruik maken van de verhuisservice van bijvoorbeeld postnl. Wij wensen je veel woonplezier in jouw volgende woning!