Informatie over huur opzeggen

  Je gaat verhuizen! Hieronder kun je lezen hoe de procedure van verhuizing verloopt.

  Gebruik ook onze handige checklist met aandachtspunten voor de oplevering van je huis.

  Woningopname 

  Er vindt bij jou thuis een opname plaats. Hiervoor komt een mutatie inspecteur van WoonFriesland bij je langs. Tijdens deze opname spreekt deze medewerker met je af hoe je de woning moet overdragen. Er worden afspraken met je gemaakt over de werkzaamheden in en om de woning die door jou zelf uitgevoerd moeten worden en welke werkzaamheden WoonFriesland uitvoert. Deze opname is noodzakelijk zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. De gemaakte afspraken leggen wij tijdens de opname samen met jou vast op een opnameformulier. Je weet dan welke werkzaamheden je moet uitvoeren en wat de kosten zijn, wanneer je dat niet doet. Eventuele herstelwerkzaamheden moeten uiterlijk op de laatste dag van de huurovereenkomst zijn uitgevoerd. 

  Sleutels 

  Je levert de sleutels in op de datum en locatie die je met de mutatie inspecteur afspreekt, maar uiterlijk op de laatste dag (vóór 10 uur) van de huurovereenkomst. Je betaalt voor elke dag dat de sleutels langer in jouw bezit blijven een vergoeding ter hoogte van de daghuur. 

  Wijzigingen en veranderingen 

  Als je zelf veranderingen hebt aangebracht (ZAV) aan de woning, de garage of hebt bijgebouwd, ga dan na welke afspraken er tussen jou en WoonFriesland zijn gemaakt. Moet je de woning in oude staat terugbrengen of niet? Bij twijfel kun je dit vragen aan een medewerker van ons Klant Contact Centrum. 

  Asbest 

  WoonFriesland heeft enige tijd geleden een grote inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot de aanwezigheid van asbest in onze woningen. Alle risicovol (niet-hechtgebonden) asbest is verwijderd. De kans bestaat dat in sommige woningen nog hechtgebonden asbest aanwezig is. Denk hierbij aan zelf aangebrachte voorzieningen zoals asbesthoudend vloerzeil en -tegels, asbestkoord bij gevelkachels of bloembakken van asbest. Er is destijds besloten dat dit soort asbest pas verwijderd wordt bij een eventuele verhuizing. Tijdens de opname wordt uitgebreid met jou gesproken over dit onderwerp. En wordt duidelijk met je afgesproken wat je zelf moet verwijderen of wat je mag laten liggen in verband met eventueel aanwezig asbest.

  Overname 

  Roerende zaken kun je aan een volgende huurder overdragen. Je ontvangt hiervoor bij de bevestiging van jouw huuropzegging een overnameformulier. Als overname niet lukt, of er is geen nieuwe huurder bekend voor de einddatum van de huurovereenkomst, dan moet je de roerende zaken vóór de einddatum van de huur hebben verwijderd en afgevoerd. Goederen die achterblijven in de woning en waarvoor geen overname is geregeld, worden door WoonFriesland afgevoerd. De kosten worden bij de vertrekkende huurder in rekening gebracht. Denk bij overname niet alleen aan goederen in jouw woning, maar ook aan schuttingen in de tuin en/of zelf aangebrachte beplanting. Wanneer er sprake is van overname dan lever je het formulier, getekend door beide partijen, tegelijk in met je sleutels in het bijgeleverde sleutelzakje. Voor overname van geisers en/of gaskachels geldt een aparte regeling. Deze kun je hieronder lezen. 

  Gaskachels en geisers 

  Het uitgangspunt is dat gaskachels, en indien van toepassing geisers, eigendom zijn van de huurder. De huurder moet de kachels en/of geisers verwijderen bij het einde van de huurovereenkomst. Kachels en geisers die in eigendom van zijn van de huurder, moeten bij mutatie worden verwijderd. Indien de kachels zijn aangeschaft bij een installateur, goed onderhouden zijn en ook de rookafvoerkanalen goed onderhouden zijn, dan kan WoonFriesland eventueel toestemming geven om de kachels door de oude huurders over te dragen aan de nieuwe huurders. De huurders moeten daar wel zelf om verzoeken. Hiertoe moeten de huidige huurders en de nieuwe huurder, een drie-partijen overeenkomst met WoonFriesland ondertekenen. Het onderhoud komt dan voor de nieuwe huurders. 

  Geisers die in eigendom zijn van een huurder mogen alleen worden overgenomen door een nieuwe huurder indien de afgelopen twee jaar onderhoud is gepleegd en dit door de oude huurder kan worden bewezen. Ook zal hiervoor een drie-partijen overeenkomst moeten worden ondertekend. 

  Meterstanden 

  Neem de meterstanden op en geef jouw verhuizing tijdig door aan je energieleveranciers. Opzeggingen van jouw contracten en het aanvragen van een nieuw contract bij energieleveranciers moet je als huurder zelf doen. Wanneer je de meterstanden niet kunt aflezen, kun je contact opnemen met een medewerker van ons Klant Contact Centrum. 

  Vertreknota 

  Je ontvangt van ons een eindafrekening. Openstaande bedragen worden altijd met de eindafrekening verrekend. Dit laatste geldt ook voor eventueel afgesproken vergoedingen voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV).

  Het is van belang dat WoonFriesland je nieuwe adres en actuele telefoonnummer en e-mailadres heeft, zodat wij de eindafrekening naar het juiste adres kunnen zenden. Woon je in een appartement waar je ook bijkomende kosten betaalt voor (gezamenlijke) voorzieningen, dan volgt de eindafrekening van deze bijkomende kosten in de eerstvolgende voorjaar (maart/april). 

  Doorsturen post 

  Zorg je er ook voor dat al je post naar je nieuwe adres wordt gestuurd? Geef hiervoor tijdig je adreswijziging door aan de organisaties en particulieren van wie je post ontvangt. Je kunt hiervoor ook gebruik maken van de verhuisservice van bijvoorbeeld postnl. Wij wensen je veel woonplezier in jouw volgende woning!