Provinciale klachtencommissie

    Heb je alle stappen doorlopen en komen we niet tot een oplossing? Richt je dan tot de Provinciale klachtencommissie.

    Provinciale klachtencommissie 
    Een klacht indienen kan online via de website van de provinciale klachtencommissie.
    Per post kan ook: t.a.v. secretaris van de Provinciale klachtencommissie, postbus 103, 8860 AC in Harlingen.