Huur opzeggen bij overlijden

  Allereerst gecondoleerd met je verlies.

  Medehuurder

  Als in het huurhuis een echtpaar woont en de hoofdhuurder komt te overlijden, dan wordt de achtergebleven medehuurder volgens de wet automatisch hoofdhuurder. Dat geldt ook voor partners die een geregistreerd partnerschap hebben. De achterblijvende partner moet dit wel melden aan WoonFriesland. Stuur ons een brief met daarin je gegevens met een kopie van het overlijdenscertificaat of een kopie van de rouwbrief. 

  Geen geregistreerd partnerschap of medehuur

  Woonde de hoofdhuurder samen met een partner of, bijvoorbeeld, met een meerderjarig kind maar was er geen sprake van geregistreerd partnerschap of medehuur? Dan kan de achterblijver nog zes maanden in de woning blijven wonen en bij WoonFriesland een verzoek indienen om hoofdhuurder te worden. Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de inwoner onder andere minimaal één jaar zijn hoofdverblijf hebben gehad in de woning, een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd en in staat zijn de huur zelfstandig te kunnen betalen. WoonFriesland is niet verplicht met dit verzoek in te stemmen.

  Nabestaanden

  Woonde de huurder alleen in de woning, dan zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor het doorbetalen van de huur.   

  Als erfgenaam mag je de huur op elke werkdag van de maand opzeggen. Je kunt ons een brief sturen of de opzegging via MijnWoonFriesland regelen wanneer je als nabestaande het beheer van de mailbox doet. Wel moet je rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Je vermeldt het adres waarvan je de huur opzegt, de einddatum de huurovereenkomst en gegevens van de contactpersoon, zoals e-mailadres, postadres en telefoonnummer. Daarbij voeg je een kopie van het overlijdenscertificaat of een kopie van de rouwbrief. 

  Binnen een week na ontvangst van de huuropzegging krijg je via e-mail (of brief) een bevestiging van de datum van de huuropzegging. In dat bericht vind je meer informatie over het vervolg, bijvoorbeeld hoe je de woning achterlaat. Daarover maken we binnen 2 werkdagen telefonisch een afspraak met de contactpersoon.