Huur opzeggen bij overlijden

  Allereerst gecondoleerd met je verlies.

  Medehuurder

  Als in het huurhuis een echtpaar woont en de hoofdhuurder komt te overlijden, dan wordt de achtergebleven medehuurder volgens de wet automatisch hoofdhuurder. Dat geldt ook voor partners die een geregistreerd partnerschap hebben. De achterblijvende partner moet dit wel melden aan WoonFriesland. Stuur ons een brief met daarin je gegevens met een kopie van het overlijdenscertificaat of een kopie van de rouwbrief. 

  Geen geregistreerd partnerschap of medehuur

  Woonde de hoofdhuurder samen met een partner of, bijvoorbeeld, met een meerderjarig kind maar was er geen sprake van geregistreerd partnerschap of medehuur? Dan kan de achterblijver nog zes maanden in de woning blijven wonen en bij WoonFriesland een verzoek indienen om hoofdhuurder te worden. Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de inwoner onder andere minimaal één jaar zijn hoofdverblijf hebben gehad in de woning, een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd en in staat zijn de huur zelfstandig te kunnen betalen. WoonFriesland is niet verplicht met dit verzoek in te stemmen.

  Nabestaanden

  Woonde de huurder alleen in de woning, dan zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor het doorbetalen van de huur. 

  De erfgenamen mogen op elke werkdag van de maand schriftelijk opzeggen. Wel moet een opzegtermijn van één maand in acht worden genomen. In de brief vermeld je het adres waarvan de huur wordt opgezegd, de einddatum van de huurovereenkomst en het adres waar wij de bevestiging heen kunnen sturen. Bij de brief voeg je een kopie van het overlijdenscertificaat of een kopie van de rouwbrief. Je ontvangt binnen een week na ontvangst van de huuropzegging een brief met bevestiging van de datum van je huuropzegging.