Huur opzeggen bij overlijden

  Allereerst gecondoleerd met je verlies.

  Medehuurder

  Als jullie als echtpaar in jullie huurhuis wonen en de hoofdhuurder komt te overlijden, dan word je als medehuurder automatisch hoofdhuurder. Dat geldt ook voor partners die een geregistreerd partnerschap hebben. Als achterblijvende partner moet je dit wel bij ons melden. Stuur ons een brief met daarin je gegevens met een kopie van het overlijdenscertificaat of een kopie van de rouwbrief.

  Geen geregistreerd partnerschap of medehuur

  Woon je samen met een partner of bijvoorbeeld met een meerderjarig kind, maar is er geen sprake van geregistreerd partnerschap of medehuur? Dan mogen de achterblijver nog zes maanden in de woning blijven wonen nadat de hoofdhuurder is overleden.

  Als achterblijver kun je bij WoonFriesland een verzoek indienen om hoofdhuurder te worden. Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de woning onder andere minimaal één jaar jouw hoofdverblijf zijn geweest. Ook moeten jullie een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd. En tot slot moet je in staat zijn de huur zelfstandig te kunnen betalen. Wij zijn niet verplicht om in te stemmen met jouw verzoek om hoofdhuurder te worden.

  Nabestaanden

  Woonde de bewoner alleen in de woning, dan ben je als erfgenamen verantwoordelijk voor het doorbetalen van de huur.  

  Als erfgenaam mag je de huur op elke werkdag van de maand opzeggen. Je kunt ons een brief sturen of de opzegging via MijnWoonFriesland regelen wanneer je als nabestaande het beheer van de mailbox doet. Wel moet je rekening houden met een opzegtermijn van één maand.

  Je vermeldt het adres waarvan je de huur opzegt, de einddatum van de huurovereenkomst en de gegevens van de nieuwe contactpersoon, zoals e-mailadres, postadres en telefoonnummer. Daarbij voeg je een kopie van het overlijdenscertificaat of een kopie van de rouwbrief. 

  Binnen een week nadat we de huuropzegging hebben ontvangen, sturen we je via e-mail (of brief) een bevestiging van de datum van de huuropzegging. In dat bericht vind je meer informatie over het vervolg, bijvoorbeeld hoe je de woning achterlaat. Daarover maken we binnen 2 werkdagen telefonisch een afspraak met de opgegeven contactpersoon.