Klachtencommissie

  Heb je een klacht ingediend bij onze manager Klant & Woning en komen jullie er samen niet uit? Dan kun je je klacht indienen bij de onafhankelijke Provinciale klachtencommissie. Deze is bevoegd om advies te geven.

  De Klachtencommissie bestaat uit vijf onafhankelijke leden. De commissie mag advies geven over geschillen rond het handelen of nalaten van WoonFriesland, een van haar medewerkers of een door WoonFriesland ingeschakelde derde. Het indienen van een klacht is gratis. Je mag je tijdens de behandeling van de klacht door derden laten ondersteunen. 

  Wanneer NIET in behandeling bij Klachtencommissie? 

  1. Je klacht is nog niet voorgelegd aan de manager Klant & Woning van WoonFriesland. Heb je dat nog niet gedaan? Leg dan eerst je klacht voor aan de manager Klant & Woning.
  2. Je klacht is voorgelegd (geweest) aan de rechter, de huurcommissie, een arbiter of een andere onafhankelijke instantie of een van deze instanties heeft over je klacht al een uitspraak gedaan.
  3. Je klacht gaat over de huurprijs of verwante zaken. In dat geval dien je je klacht in bij de Huurcommissie of de kantonrechter.
  4. Je klacht gaat over stook- en /of servicekosten. In dat geval dien je je klacht in bij de Huurcommissie of de kantonrechter.
  5. De klachtencommissie heeft je klacht al eerder behandeld en er zijn geen nieuwe feiten en/of omstandigheden.
  6. Je klacht gaat over handhaving en uitvoering van besluiten die de overheid corporaties oplegt.
  7. Je klacht is anoniem of discriminerend van aard.
  8. Je hebt geen belang bij je klacht. 

  Wanneer WEL in behandeling bij Klachtencommissie? 

  Heb je je klacht voorgelegd aan de manager Klant & Woning en komen jullie er niet uit?
  Dien je klacht dan schriftelijk per brief in bij de Provinciale klachtencommissie.

  Bekijk ook het volledige reglement van de Provinciale Klachtencommissie.