Overlastprocedure

  WoonFriesland is met de huurdersbelangen organisaties een overlastprocedure overeengekomen. Ben je een huurder die overlast ervaart en heb je zelf na contact te hebben opgenomen met de overlastveroorzaker, geen oplossing kunnen treffen? Dan kun je contact met ons opnemen. Samen met jou bekijken we wat we gaan doen. Eén van de eerste stappen is bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek aangaan met jou, de eventuele overige buren en de overlastveroorzaker.

  Buren moeten normale leefgeluiden van elkaar accepteren. Bijvoorbeeld: 

  • spelende kinderen; 
  • hoesten; overdag stofzuigen;
  • dichtslaan van deuren. 

  Probeer eerst samen afspraken te maken. Bijvoorbeeld over tot hoe laat uw buren klussen of muziek draaien. Over dieren, zoals blaffende honden. Of over geluiden in de tuin. 

  Bij ernstige langdurige en regelmatige klachten, vooral als die bevestigd worden door meerdere huurders, kan WoonFriesland naar de rechter stappen om de overlastveroorzaker te dwingen zich anders te gedragen. Dit gebeurt alleen wanneer gesprekken niet leiden tot een oplossing. In het uiterste geval kunnen we de rechter verzoeken de huurovereenkomst te laten ontbinden en het pand te laten ontruimen. Maar dat kan alleen als de overlastveroorzaker een woning huurt van WoonFriesland. Een juridische procedure kan enige tijd duren. 

  Deze stappen zetten we pas als de klachten ernstig, herhaaldelijk en langdurig van aard zijn, schriftelijk (niet anoniem) zijn gemeld en bemiddeling niet is gelukt. Als de veroorzaker geen huurder van WoonFriesland is, willen we jou wel zoveel mogelijk ondersteunen, maar is het ook voor ons veel moeilijker om jou juridisch bij te staan. 

  Er zijn ook situaties denkbaar waarin WoonFriesland geen juridische stappen neemt, maar zich tot een hulpverleningsinstantie wendt om tot de oplossing van een probleem te komen. Bij iemand met ernstige psychische problemen bijvoorbeeld wordt psychiatrische hulp ingeschakeld. 

  Procedure als onze huurder de overlast veroorzaakt 

  Stap 1: klachtregistratie 

  • Eerst vragen wij jou zelf contact op te nemen met de veroorzaker van de overlast.
  • Als dat niet helpt, kun je onze registratieformulieren gebruiken, waarop jij jouw klacht invult. Want alleen met schriftelijk bewijs kunnen we iets doen aan overlast. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
  • Je vult dit formulier in en stuurt dit formulier naar ons toe. Wij registreren jouw klacht. 

  Stap 2: klachtonderzoek 

  • WoonFriesland onderzoekt jouw klacht om vast te stellen of deze gegrond is. Indien nodig wordt andere omwonenden gevraagd of zij ook overlast ervaren. 
  • Als jouw klacht niet gegrond is, krijg je hiervan schriftelijk bericht. 
  • Als blijkt dat jouw klacht gegrond is, stellen wij het type overlast vast. De vervolgprocedure is namelijk afhankelijk van het type klacht. 
  • Eventueel betrekken wij andere partijen bij het vervolg. Deze partijen kunnen zijn het Meldpunt Overlast, de Buurtbemiddeling, de politie, begeleiders e.d. of het sociaal wijkteam. 
  Stap 3: dossiervorming 

  • We behandelen alleen schriftelijke meldingen van overlast. Want alleen met schriftelijk bewijs kunnen wij iets doen aan overlast. Mondelinge of anonieme meldingen behandelen we dus niet. Daarop is één uitzondering: zeer ernstige overlast die veroorzaakt wordt door iemand die mogelijk geweld gebruikt. Alleen dan mag de klacht mondeling of anoniem gemeld worden. 
  • Wij vragen je zorgvuldig en gedetailleerd jouw klachten te registreren met behulp van het registratieformulier. Een goede klachtenregistratie is namelijk essentieel om een dossier op te bouwen.
  • Ook vragen wij je tijdens de gehele periode van overlast een logboek bij de houden van de overlast die je ervaart, door het Dagboekformulier in te vullen. Omschrijf ook hierin de overlast zo gedetailleerd mogelijk.
  • Bij de dossiervorming betrekken wij eventueel ook het Meldpunt Overlast, de Buurtbemiddeling, de politie, begeleiders e.d. of het sociaal wijkteam. 
  Stap 4: bemiddelings- of buurtgesprek 

  • Je wordt uitgenodigd voor een bemiddelings- of buurtgesprek, waarbij ook de overlastveroorzaker aanwezig zal zijn. Als het gaat om direct aantoonbare, ernstige en langdurige overlast, waarbij overduidelijk is dat de veroorzaker zich niet houdt aan een afspraak uit de huurovereenkomst en Algemene Voorwaarden, benaderen wij hem of haar persoonlijk. Indien nodig, wordt de huuroverkomst ontbonden. Dit gaat niet zomaar, daarvoor zullen we eerst een juridische procedure moeten starten. De huurovereenkomst kan door de rechter worden ontbonden. 
  Stap 5: afspraken 

  • Jij en de veroorzaker ontvangen een verslag van het bemiddelingsgesprek met de daarin gemaakte afspraken. 
  • WoonFriesland sommeert de veroorzaker zich aan deze afspraken te houden. Stap 6: controle en evaluatie Wij controleren of de gemaakte afspraken worden nagekomen; na drie weken vindt hercontrole plaats. 
  Stap 7: aanmaning 

  • Wanneer de gemaakte afspraken na controle niet worden nagekomen, sommeren we de veroorzaker om per direct de overlast te beëindigen. En geven we aan dat we bij nieuwe klachten meteen met een juridische procedure beginnen. 

  Stap 8: juridische stappen 

  • Als de overlast ernstig is en langdurig aanhoudt, kan WoonFriesland vooral als de klachten worden gedragen door meerdere huurders, een juridische procedure starten. 
  •  Je wordt tijdens de hele procedure geïnformeerd over de voortgang van de behandeling van jouw klacht.