Overlastprocedure

  Ervaar jij overlast van je buren en heb je zelf met de overlastveroorzaker geen oplossing kunnen vinden? Dan kun je contact met ons opnemen. Samen met jou kijken we wat we gaan doen. We starten dan een overlastprocedure.

  Als buren moet je normale leefgeluiden van elkaar accepteren. Bijvoorbeeld: 

  • spelende kinderen; 
  • hoesten;
  • overdag stofzuigen;
  • dichtslaan van deuren. 
  Probeer eerst samen afspraken te maken. Bijvoorbeeld over tot hoe laat je buren klussen of muziek draaien. Over dieren, zoals blaffende honden. Of over geluiden in de tuin. 

  Bij ernstige langdurige en regelmatige klachten, vooral als die bevestigd worden door meerdere bewoners, kunnen we naar de rechter stappen om de overlastveroorzaker te dwingen te stoppen met de overlast. Dit gebeurt alleen wanneer gesprekken niet leiden tot een oplossing.

  In het uiterste geval kunnen we de rechter verzoeken de huurovereenkomst te laten ontbinden en de woning te laten ontruimen. Maar dat kan alleen als de overlastveroorzaker een woning huurt van WoonFriesland. Een juridische procedure kan enige tijd duren.

  Deze stappen zetten we pas als de klachten ernstig, herhaaldelijk en langdurig van aard zijn, schriftelijk (niet anoniem) bij ons worden gemeld en bemiddeling niet is gelukt. Als de veroorzaker geen huurder van WoonFriesland is, willen we jou wel zoveel mogelijk ondersteunen, maar is het voor ons veel moeilijker om jou juridisch bij te staan.

  Er zijn ook situaties denkbaar waarin we geen juridische stappen nemen, maar lokale buurtbemiddeling of een andere organisatie vragen om samen met jou tot een oplossing voor het probleem te komen. Bij een overlastveroorzaker met (ernstige) psychische problemen schakelen we bijvoorbeeld psychiatrische hulp in.     

  Procedure als onze bewoner de overlast veroorzaakt 

  Stap 1: klachtregistratie 

  • Eerst vragen wij jou zelf contact op te nemen met de veroorzaker van de overlast.
  • Als dat niet helpt, kun je onze registratieformulieren gebruiken, waarop jij jouw klacht invult. Want alleen met schriftelijk bewijs kunnen we iets doen aan overlast. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling.
  • Je vult dit formulier in en stuurt dit formulier naar ons toe. Wij registreren jouw klacht. 
  Stap 2: klachtonderzoek 

  • We onderzoeken jouw klacht om vast te stellen of deze gegrond is. Indien nodig vragen we andere omwonenden of zij ook overlast ervaren. 
  • Als jouw klacht niet gegrond is, krijg je hiervan schriftelijk bericht van ons. 
  • Als blijkt dat jouw klacht gegrond is, stellen wij het type overlast vast. De vervolgprocedure is namelijk afhankelijk van het type klacht. 
  • Eventueel betrekken wij andere partijen bij het vervolg. Deze partijen kunnen zijn het Meldpunt Overlast, buurtbemiddeling, de politie, persoonlijk begeleiders of het sociaal wijkteam. 
  Stap 3: dossiervorming 

  • We behandelen alleen schriftelijke meldingen van overlast. Want alleen met schriftelijk bewijs kunnen wij iets doen aan overlast. Mondelinge of anonieme meldingen behandelen we dus niet. Daarop maken we één uitzondering: zeer ernstige overlast die veroorzaakt wordt door iemand die mogelijk geweld gebruikt. Alleen dan mag je jouw klacht mondeling of anoniem melden. 
  • Wij vragen je zorgvuldig en gedetailleerd jouw klachten te registreren met behulp van het registratieformulier. Een goede klachtenregistratie is namelijk essentieel om een dossier op te bouwen.
  • Ook vragen wij je tijdens de gehele periode van overlast een logboek bij te houden van de overlast die je ervaart. Dit doe je door het dagboekformulier in te vullen. Omschrijf hierin de overlast zo gedetailleerd mogelijk.
  • Bij de dossiervorming betrekken wij eventueel ook het Meldpunt Overlast, buurtbemiddeling, de politie, persoonlijk begeleiders of het sociaal wijkteam. 
  Stap 4: bemiddelings- of buurtgesprek 

  • Je wordt uitgenodigd voor een bemiddelings- of buurtgesprek, waarbij ook de overlastveroorzaker aanwezig zal zijn. Als het gaat om direct aantoonbare, ernstige en langdurige overlast, waarbij overduidelijk is dat de veroorzaker zich niet houdt aan een afspraak uit de huurovereenkomst en onze Algemene Voorwaarden, dan benaderen wij hem of haar persoonlijk. Indien nodig, ontbinden we de huuroverkomst. Dit gaat niet zomaar, daarvoor zullen we eerst een juridische procedure moeten starten. De huurovereenkomst kan alleen door een rechter worden ontbonden. 
  Stap 5: afspraken 

  • Jij en de overlastveroorzaker ontvangen een verslag van het bemiddelingsgesprek met de daarin de gemaakte afspraken. 
  • Wij sommeren de veroorzaker zich aan deze afspraken te houden.
  Stap 6: controle en evaluatie 

  • Wij controleren of de gemaakte afspraken worden nagekomen; na drie weken vindt hercontrole plaats.   
  Stap 7: aanmaning 
  • Wanneer de gemaakte afspraken na controle niet worden nagekomen, sommeren we de veroorzaker om per direct de overlast te beëindigen. Ook geven we aan dat we bij nieuwe klachten meteen met een juridische procedure beginnen. 
  Stap 8: juridische stappen 

  • Als de overlast ernstig is, langdurig aanhoudt en de klachten worden bevestigd door meerdere bewoners, kunnen we een juridische procedure starten. 
  • We informeren je tijdens de hele procedure over de voortgang van de behandeling van jouw klacht.