Ik ervaar overlast, helpen jullie mij?

    Een bewoner kan met zijn gedrag het woongenot van een andere bewoner behoorlijk verstoren. Overlast heeft drie kenmerken: ernstig, langdurig en herhaaldelijk. De wet beschouwt overlast als een gebrek: namelijk het niet (kunnen) bieden van woongenot. Als de oorzaak van buitenaf komt of de veroorzaker van de overlast geen huurder is van WoonFriesland, dan ondernemen wij geen actie. Ervaar je overlast van je buren? Probeer het eerst zelf samen op te lossen.