Waaruit bestaat een zonnestroominstallatie?

    Een standaard systeem van Wocozon bestaat uit zo’n vier tot 12 zonnepanelen plus individuele omvormers en een zonnestroommeter