Wat wordt er met de foto’s gedaan?

    De foto’s die de inspecteur maakt, zijn nodig als bewijs voor een eventuele controle van de overheid. Op de foto’s staan alleen de installaties en geen persoonlijke gegevens. De bedrijven die de foto’s maken zijn hiervoor gecertificeerd.