Ben ik verplicht mee te werken?

    Ja, het is een wettelijke verplichting. Daarnaast staat de verplichting om mee te werken in de Algemene Voorwaarden die bij jouw huurovereenkomst horen.