Wat is een bewonerscommissie?

  Een bewonerscommissie is een groep huurders van een complex die met ons in gesprek gaat. Zij komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een complex. Zij zijn er niet voor om individuele problemen aan te pakken. Daarvoor kan iedere huurder zelf contact met ons opnemen. 

  Bewonerscommissies zijn een belangrijke spreekbuis van onze huurders. In de meeste gevallen overleggen we twee keer per jaar met elkaar. Dan bespreken we de zaken in en om het wooncomplex of de buurt. Het initiatief tot oprichting van een bewonerscommissie ligt bij de bewoners.

  Wat doet een bewonerscommissie?

  De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die betrekking hebben op de directe woon- en leefomgeving zoals:

  • Onderhoud aan het complex; 
  • Leefbaarheid in het complex; 
  • Servicecontracten zoals schoonmaak en tuinonderhoud.

  Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten uitvoeren om een complex leefbaar te houden, bijvoorbeeld:  

  • Het organiseren van een opruimdag of tuindag; 
  • Het verspreiden van een nieuwsbrief; 
  • Het organiseren van een buurtfeest of kinderactiviteit;  
  • Het verwelkomen van nieuwe bewoners. 

  Hoe richt ik een bewonerscommissie op?

  We stellen een aantal voorwaarden aan een bewonerscommissie. Als je een bewonerscommissie wilt opstarten moet je rekening houden met het volgende:  

  • De bewonerscommissie moet bestaan uit minimaal 3 bewoners; 
  • Laat alle bewoners van het complex weten dat je een bewonerscommissie wil oprichten;
  • Jouw medebewoners moeten het eens zijn dat jij hen gaan vertegenwoordigen;
  • Je kunt medebewoners oproepen zich ook aan te melden. En zitting te nemen in de bewonerscommissie;
  • Kies één lid van de bewonerscommissie als contactpersoon voor ons. 

  Voor hulp en ondersteuning bij de oprichting kun je terecht bij De Bewonersraad Friesland of Huurdersbelangen Vereniging Heerenveen (HBV).

  Jaarlijkse vergoeding 

  Het is belangrijk dat een erkende bewonerscommissie haar taken goed kan uitvoeren. Daarom krijgt zij een financiële bijdrage van ons. Hiervoor dient de betreffende bewonerscommissie jaarlijks een factuur bij ons in.

  De financiële bijdrage berekenen we als volgt:
  het aantal huurwoningen van WoonFriesland dat de bewonerscommissie vertegenwoordigt, vermenigvuldigen we met € 3,46 (prijspeil 2024). 

  Meer informatie 

  Meer informatie over de rechten, plichten en taken van bewonerscommissies vind je op de website van de Rijksoverheid.