Wat is een vereniging van Eigenaren (VvE)?

  Als er in een gebouw zowel huur- als koopwoningen zijn dan spreken we van een Vereniging van Eigenaren (VvE). 

  Belangen huurders

  WoonFriesland behartigt als (mede)eigenaar de belangen van haar vastgoed en de leefbaarheid in de VvE. De bewoners of de bewonerscommissie kunnen bij de wijkconsulent agendapunten inbrengen voor de algemene ledenvergadering van de VvE. In de meeste VvE’s waar WoonFriesland (mede)eigenaar is, voert Axentrix B.V. de dienstverlening met betrekking tot deze VvE’s uit.

  Huren in een VvE 

   De woningen in het gebouw waar je woont, zijn van verschillende eigenaren. Er zijn particuliere eigenaren die een woning hebben gekocht. Wij zijn (mede)eigenaar van het gebouw waar onze bewoners in wonen. In een gebouw met verschillende eigenaren moet volgens de wet een VvE (Vereniging van Eigenaren) worden opgericht. 

  Wat doet een VvE?  

  Een VvE is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex. Denk hierbij aan algemene ruimtes zoals de hal, gangen, het dak en de installaties (zoals liften). In een Vereniging van Eigenaren betalen alle eigenaren samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Een Vereniging van Eigenaren kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder.

  De Vereniging van Eigenaren houdt minimaal één keer per jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen. WoonFriesland is samen met alle andere eigenaren bij deze vergadering aanwezig. Daarnaast heeft een Vereniging van Eigenaren een bestuur, waarin een aantal particuliere eigenaren zitten. WoonFriesland kan bij uitzondering ook in het bestuur zitten. Het bestuur zorgt ervoor dat de genomen besluiten ook uitgevoerd worden.

  Huishoudelijk reglement 

  Vereniging van Eigenaren hebben soms een huishoudelijk reglement. In een huishoudelijk reglement staan o.a. de volgende zaken:

  • Afspraken en regels over het gebruik en beheer van het complex
  • Normen over gedrag van bewoners en overlast
  • Het melden van storingen
  Deze afspraken worden gemaakt tussen de eigenaren. Alle bewoners wordt gevraagd de afspraken en regels na te leven. De afspraken en regels in het huishoudelijk reglement gaan vóór op de regels die zijn opgenomen in de Algemene Huurvoorwaarden van WoonFriesland. Wij zorgen ervoor dat alle bewoners een huishoudelijk reglement krijgen. Worden er onderdelen in het huishoudelijk reglement gewijzigd? Dan ontvang je uiteraard een nieuw exemplaar van het reglement.  

  Servicekosten 

  Je betaalt als bewoner mee aan de volgende servicekosten in jouw gebouw. Dit kan per gebouw verschillen. Hieronder kunnen vallen: 

  • Elektraverbruik van gemeenschappelijke gedeelten
  • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke gedeelten
  • Waterverbruik voor gemeenschappelijke rekening
  • Tuinonderhoud 
  • Flatbeheerder Stookkosten 

  Vaststellen servicekosten 

  De servicekosten worden per jaar op de ledenvergadering vastgesteld en verdeeld over de eigenaren. De hoogte van de kosten die WoonFriesland moet betalen, zijn afhankelijk van het aantal appartementen waarvan wij eigenaar zijn. De totale kosten verdelen we over het aantal appartementen en rekenen we per maand door aan de bewoners.