Wie is verantwoordelijk voor schoorsteenkanalen?

    Wanneer je voor de hoofd- of bijverwarming een gas- of gevelkachel hebt aangesloten op een schoorsteenkanaal, dan moet je zelf zorgen voor het vegen van de schoorsteen. Als een schoorsteenkanaal niet voldoende schoon is, ontstaat er mogelijk onvoldoende trek in het kanaal. Hierdoor kunnen verbrandingsgassen terugslaan in de kamer en ontstaat er gevaar voor koolmonoxide vergiftiging. Het is belangrijk om te weten of jouw schoorsteen een gemetseld of aluminium kanaal heeft. In het geval van gemetselde kanalen moet je regelmatig het kanaal (laten) vegen. Bij aluminium is dit minder vaak nodig.