Niet tevreden over de afhandeling van je klacht?

    Het kan voorkomen dat we samen geen oplossing hebben gevonden. Voorwaarde voor de volgende stap is dat je klacht al in behandeling is geweest bij de manager Klant & Woning.

    Alleen dán kun je je klacht indienen bij de onafhankelijke Provinciale klachtencommissie. Deze is bevoegd om advies te geven. 

    In een aantal gevallen moeten klachten behandeld worden door de Huurcommissie

    Heb je je klacht nog niet voorgelegd aan de manager Klant & Woning? Gebruik dan ons klachtenformulier.